Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela Priporočila za transparentno financiranje oglaševanja z javnimi sredstvi

Vlada Republike Slovenije je 7. decembra 2023 sprejela Priporočila za izvedbo oglaševalskih kampanj ministrstev, organov v sestavi ministrstev in vladnih služb. Glavni namen priporočil je uveljavitev transparentnih praks oglaševanja iz javnih sredstev, kot tudi zahtev glede transparentnega in nediskriminatornega dodeljevanja oglaševalskih sredstev, ki jih bo uvedel evropski akt o svobodi medijev.

S Priporočili vlada ureja področje oglaševanja ministrstev, vladnih služb ter organov v sestavi kot naročnikov oglaševanja v oglaševalskem procesu, ki sledi načelom zakonitosti, resničnosti, transparentnosti, objektivnosti, stroškovne učinkovitosti, ob spoštovanju medijske svobode in pluralnosti.

Namen Priporočil je, da ministrstva, organi v sestavi in vladne službe kot dobri gospodarji zagotovijo transparentno in smotrno porabo javnih sredstev, merljivost in spremljanje rezultatov ter opredelijo odgovornost v procesu oglaševalskega zakupa in s tem tudi upravičijo porabo proračunskega denarja in učinkovitost medijskega zakupa.

Gradivo tako vsebuje nekatere varovalke pred zlorabami. Za izvedbo oglaševalskih kampanj, katerih vrednost presega 50.000 evrov z DDV, morajo organi pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije. Vlada uvaja transparentno poročanje ministrstev, organov v sestavi ministrstev in vladnih služb tudi z objavami letnih poročil izvedenih oglaševalskih kampanj na spletnih straneh organov. Organi bodo tako prvič javno objavili letna poročila izvedenih oglaševalskih kampanj za koledarsko leto 2023. Vlada s sklepom priporoča tudi javnim agencijam in skladom, ki izvajajo oglaševalske kampanje, da pri izvedbi teh upoštevajo sprejeta priporočila.

Priporočila opredeljujejo tudi uporabo nacionalne znamke »I FEEL SLOVENIA« v skladu s Priročnikom znamke Slovenije in Priročnikom celostne grafične podobe blagovne in storitvene znamke »I FEEL SLOVENIA« pri oglaševanju za tuje javnosti in mednarodnih dogodkov, ki jih organizira vlada oziroma ministrstva ter pri oglaševalskih akcijah za slovensko javnost.