Skoči do osrednje vsebine

Odločbe za finančno pomoč za ublažitev premoženjske škode po poplavah

Danes je Agencija na podlagi Odloka o zagotavljanju nujne finančne pomoči za ublažitev premoženjske škode po poplavah (Uradni list RS, št. 116/23) upravičencem izdala 245 informativnih odločb o dodelitvi finančne pomoči v skupni višini 3.686.349,37 evra.

Sredstva za izplačilo finančne pomoči so se zagotovila iz EKJS v znesku 1,23 milijona evrov in iz državnega proračuna v znesku 2,46 milijona evrov. Odlok določa upravičence, pogoje in postopek za dodelitev nujne finančne pomoči upravičencu, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in je v poplavah 4. avgusta 2023 utrpel premoženjsko škodo na kmetijskih objektih, ki presega 30 odstotkov standardnega prihodka, ki ga je njegovo kmetijsko gospodarstvo doseglo v letu 2022;
  • je na dan 4. avgust 2023 vpisan v Register kmetijskih gospodarstev;
  • je škoda, nastala na kmetijskem gospodarstvu, vpisana v elektronsko zbirko podatkov AJDA in
  • je imetnik transakcijskega računa v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

Tako bodo upravičenci na podlagi podatkov, povzetih iz aplikacije AJDA, ki jo upravlja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, prva izplačila za pomoč v poplavah prizadetim kmetijam prejeli v sredini meseca decembra, temu pa bo sledilo še izplačilo pomoči za odpravo posledic naravne nesreče v letu 2024 in druge pomoči.