Skoči do osrednje vsebine

Za glavno inšpektorico IRSD imenovana Katja Čoh-Kragolnik

Vlada je za glavno inšpektorico na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo (IRSD) imenovala Katjo Čoh-Kragolnik, in sicer od 19. decembra 2023 do 18. decembra 2028, z možnostjo ponovnega imenovanja. Ob imenovanju objavljamo izjavi ministra Luke Mesca in glavne inšpektorice Katje Čoh-Kragolnik.

Na podlagi seznama primernih kandidatov, ki je bil ministru posredovan s strani posebne natečajne komisije za izvedbo javnega natečaja za položaj glavnega inšpektorja na IRSD, je minister ugotovil, da je kandidatka Katja Čoh-Kragolnik primerna za položaj glavne inšpektorice na IRSD.

Inšpektorica Katja Čoh-Kragolnik ima številne izkušnje na področju inšpekcijskega nadzora in upravnega postopka. Je univerzitetna diplomirana pravnica, ki je leta 2008 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Od leta 2017 je delala kot inšpektorica za delo pri IRSD, na območni enoti Maribor. Pred zaposlitvijo na območni enoti Maribor je bila zaposlena kot višja svetovalka na sedežu Inšpektorata, pred tem pa je delala kot svetovalka v pravni pisarni Občine Šmarje pri Jelšah, svetovalka na Ministrstvu za promet, koordinatorka pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ter kasneje kot pravna svetovalka pri Gospodarski zbornici Slovenije. 

Minister Luka Mesec: »Najprej bi rad čestital novi glavni inšpektorici za imenovanje. Nadejam si, da bomo z IRSD pod njenim vodstvom dobro sodelovali, predvsem pa zagotovili, da bo IRSD izvrševal svoj osnovni namen: zagotavljanje spoštovanja pravic zaposlenih. Pri svojem delu mora biti IRSD kar se da učinkovit. Namesto preiskovanja in kaznovanja delodajalcev, ki kršijo, na primer pravico do premora med enim in drugim delovnikom za 15 minut, se mora ukvarjati s podjetji, kjer se sistematično izkorišča delavce, kjer se krši njihov delovni čas. Nočemo ponovitve primerov, kjer je zaposlen v enem mesecu opravil 413 ur dela. Skupaj z Inšpektoratom bomo omenjeno skušali doseči na dva načina. Prvi je, da bo Inšpektorat uvedel pravilo, da ni vsaka prijava enakovredna. Določiti se mora prioritetne obravnave. Drugi pa je ta, da se bodo območne enote Inšpektorata organizirale v skupne akcije na področjih, kjer imamo postavljene prioritetne obravnave.«

Glavna inšpektorica Katja Čoh-Kragolnik: »Rada bi se zahvalila ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luki Mescu ter celotni Vladi Republike Slovenije za izkazano zaupanje ob imenovanju za glavno inšpektorico Inšpektorata Republike Slovenije za delo. To je zame velika čast in odgovornost, ki jo sprejemam z vso predanostjo. Kot glavna inšpektorica si bom prizadevala za nadgradnjo strokovnosti inšpektorjev ter razvoj njihovih kompetenc. Načrtujem uvedbo sistema usposabljanj novih inšpektorjev, ki bo omogočil prenos dragocenega znanja znotraj organa. Določili bomo tudi nove, jasne kriterije razvrščanja prijav, kar bo omogočilo bolj ciljno in učinkovito obravnavo vsake situacije. Verjamem v tesno sodelovanje z drugimi domačimi organizacijami, zato bom nadaljevala s konstruktivnim sodelovanjem s predstavniki delavcev, s Finančno upravo Republike Slovenije, Policijo in drugimi deležniki. Prav tako se bom posvečala sodelovanju s tujimi organi, kot je Evropski organ za delo (ELA). Funkcijo glavne inšpektorice prevzemam z zavedanjem odgovornosti, ki jo ta prinaša. Moj cilj je zagotoviti pošteno, varno in zdravo delovno okolje za vse delavce in tudi delodajalce v Sloveniji. S svojo predanostjo in povezanim kolektivom bomo gradili inšpektorat, ki bo kos sodobnim izzivom in bo prispeval k boljši kakovosti dela in življenja v naši državi.«

Glavna inšpektorica Katja Čoh-Kragolnik