Skoči do osrednje vsebine

Poročilo izredne verifikacije na področju zaščite živali

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) se je seznanila s poročilom izredne verifikacije na področju zaščite živali na Območnem uradu (OU) Novo mesto, ki jo je izvedla interna komisija UVHVVR.

V okviru izredne verifikacije je bilo ugotovljeno kršenje posameznih določb nacionalne zakonodaje. Pri tem je potrebno poudariti, da inšpekcijski postopek v času poteka verifikacije še ni zaključen, in je bil v času izdaje poročila v reševanju na prvi stopnji.

Skladno z Navodilom o verifikaciji oziroma preverjanju učinkovitosti uradnega nadzora Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bilo poročilo posredovano direktorici OU Novo mesto, ki mora pripraviti odzivno poročilo.

O nadaljnjih aktivnostih bo UVHVVR obveščala javnost po prejemu odzivnega poročila.