Skoči do osrednje vsebine

Odpremeljen drugi paket obvestil o predplačilih upravičencem za obnovo stanovanj

Prva tranša predplačil je bila 1932 lastnikom poškodovanih stanovanj na račune nakazana 6. decembra. Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) pa je 7. decembra 2847 upravičencem odposlala že drugi paket obvestil o predplačilih za obnovo stanovanj, poškodovanih v poplavah in plazovih 4. avgusta 2023.

Seznam upravičencev, vključno z višino predplačila, vodi Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP).

Po prejemu obvestila imajo prejemniki pet dni časa, da sporočijo, če predplačila ne želijo. Po ponovni uskladitvi seznama med MNVP in FURS se bo s seznamom prejemnikov sredstev iz drugega paketa seznanila vlada, v nadaljevanju pa bo posameznikom nakazana druga tranša predplačil. Izplačila bodo sicer izvedena v štirih tranšah, predvidoma do konca decembra, skupa bodo znašala okoli 30 milijonov evrov. V prvi tranši, ki je bila izplačana včeraj, je bilo zajetih 1350 stanovanjskih objektov oziroma 1932 upravičencev, saj je lastnikov stanovanjskih objektov več. Skupna višina nakazil iz prve tranše je bila 4.571.557,60 evrov.

Predplačilo se izplača lastniku stanovanja. Če je lastnikov stanovanja več, se vsakemu izplača sorazmerni del glede na višino solastniškega deleža, v primeru skupne lastnine pa se delež določi glede na število skupnih lastnikov. V skladu z novelo Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A) so do predplačila upravičeni lastniki stanovanjskih objektov, pri katerih ocenjena škoda presega 6000 evrov, njihovi objekti pa niso predvideni za nadomestitvene gradnje.

V Sloveniji se prvič soočamo z naravno nesrečo takih razsežnosti. Vlada se je zato odločila, da tudi fizičnim osebam (lastnikom poškodovanih stanovanj in hiš) zagotovi predplačila za obnovo, in sicer v višini 20 odstotkov ocenjene škode, kot je zavedena v aplikaciji AJDA. To pa ni prva finančna pomoč, ki jo je vlada (poleg drugih pomoči) namenila neposredno prebivalcem. Že prvi dan po nesreči je za prvo nujno humanitarno pomoč prizadetim prebivalcem nakazala deset milijonov evrov pomoči največjima humanitarnima organizacijama v Sloveniji, Rdečemu križu in Karitasu, ki sta potem ta sredstva razdelila med prebivalce. Pomoči je bilo deležno 8697 upravičencev. Na podlagi prvega interventnega zakona  je bilo izplačanih tudi 44,4 milijona evrov solidarnostne pomoči 7462 upravičencem.