Skoči do osrednje vsebine

161. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na dopisni seji imenovala državne sekretarje v Ministrstvu za javno upravo in Ministrstvu za naravne vire in prostor.

Prenehanje funkcije državnega sekretarja

Vlada je izdala ugotovitveno odločbo o prenehanju funkcije Jožetu Novaku, državnemu sekretarju na Ministrstvu za naravne vire in prostor.

Na današnji seji je Državni zbor Republike Slovenije potrdil imenovanje Jožeta Novaka za ministra za naravne vire in prostor. Ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek je tako danes prenehala z opravljanjem funkcije ministra za naravne vire in prostor, hkrati pa istega dne preneha tudi funkcija državnemu sekretarju Jožetu Novaku, ki je bil z odločbo Vlade Republike Slovenije, dne 10. oktobra 2023 imenovan za državnega sekretarja na Ministrstvu za naravne vire in prostor.

Vlada ugotavlja, da Jožetu Novaku s 7. decembrom 2023 preneha funkcija državnega sekretarja na Ministrstvu za naravne vire in prostor.

Vir: Ministrstvo za naravne vire in prostor

Imenovanje državne sekretarke na Ministrstvu za naravne vire in prostor

Vlada je izdala odločbo o imenovanju dr. Lidije Kegljevič Zagorc za državno sekretarko na Ministrstvu za naravne vire in prostor z 8. decembrom 2023.

Dr. Lidija Kegljevič Zagorc je po izobrazbi univerzitetna diplomirana inženirka gradbeništva. Doktorirala je s področja investicijskih procesov, prostorskih investicij, njihove obravnave ter vrednotenja. Trenutno je članica uprave DARS d.d., kjer je pristojna za vodenje področja gradenj in obnov na avtocestnem omrežju v Republiki Sloveniji. Na Evropski pravni fakulteti Nove univerze je predavateljica in nosilka predmeta Vodenje infrastrukturnih projektov. Od leta 2015 do leta 2022 je bila zaposlena na DRI upravljanje investicij, d.o.o., Ljubljana, kjer je nazadnje vodila projekte 3. razvojne osi. 

Vir: Ministrstvo za naravne vire in prostor

Vlada imenovala državna sekretarja na Ministrstvu za javno upravo

Vlada je sprejela sklepa o prenehanju funkcije državnih sekretarjev Mojce Ramšak Pešec in Jureta Trbiča na Ministrstvu za javno upravo. Hkrati sta bila s sklepi Mojca Ramšak Pešec in Jure Trbič ponovno imenovana za državna sekretarja na Ministrstvu za javno upravo.

Državni zbor je na današnji 57. izredni seji imenoval mag. Franca Propsa za ministra za javno upravo. Z nastopom novega ministra je Mojci Ramšak Pešec in Juretu Trbiču v skladu s petim odstavkom 17. člena Zakona o državni upravi prenehala funkcija državnega sekretarja. Oba sta bila 7. decembra 2023 v skladu s prvim in petim odstavkom 17. člena Zakona o državni upravi na predlog ministra mag. Franca Propsa tudi ponovno imenovana za državna sekretarja na Ministrstvu za javno upravo.

Vir: Ministrstvo za javno upravo