Skoči do osrednje vsebine

Usposabljanje za vodstvene in strokovne delavce osnovnih šol o obravnavi žrtev spolnih zlorab

Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda je v Portorožu nagovoril prisotne na prvem usposabljanju vodstvenih in strokovnih delavcev osnovnih šol o obravnavi otrok, ki so bili žrtve ali priče spolnih zlorab.
Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda stoji pred govorniškim pultom in nagovarja udeležence usposabljanja za vodstvene in strokovne delavce osnovnih šol o obravnavi žrtev spolnih zlorab.

Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda poudarja, da mora biti šolski prostor varno in spodbudno okolje, kjer bo tudi priložnost, da lahko otrok komu izpove svoje morebitne stiske. | Avtor: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Usposabljanje se izvaja v okviru vnaprej opredeljenega projekta Hiša za otroke, ki je sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma, v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. Namen usposabljanja je strokovnim delavcem, s tem pa posredno tudi drugim zaposlenim na šolah, predstaviti Hišo za otroke, spregovoriti o tem, kaj je spolna zloraba otroka, kako ravnati, ko pride do razkritja, in predstaviti vlogo centrov za socialno delo in policije v postopkih po razkritju spolne zlorabe otroka.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje ter Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj pripravilo serijo šestih tovrstnih regijsko organiziranih usposabljanj. 

Udeležene sta uvodoma nagovorila mag. Andrej Del Fabro, vodja projekta »Hiša za otroke – Barnahus« z Ministrstva za pravosodje ter minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda, ki je med drugim poudaril pomen sodelovanja s šolami pri obravnavi otrok v Hiši za otroke, predvsem zaradi izmenjave informacij in skupne podpore otroku ter staršem.

Preprečevanju nasilja tudi sicer v Sloveniji namenjamo veliko pozornosti. Ko pride do nasilja, je treba žrtvam nuditi ustrezno obravnavo, varstvo, pomoč in zaščito, urejeno na sistemski in izvedbeni ravni. Nasilje lahko preprečujemo in ustavljamo le z ničelno toleranco do nasilja, kar pomeni, da vse oblike in vrste nasilja dosledno ustavljamo, na njih opozarjamo in jih preprečujemo.

»Delovanje proti nasilju je skupna naloga celotne družbe, dolžnost in odgovornost pa je vsekakor tudi na posameznici in posamezniku, da ustrezno ukrepa, ko opazi nasilje. Med žrtvami nasilja so tudi otroci, ki so ena najbolj ranljivih skupin in jih moramo posebej zaščititi. Posledice, ki jih nasilje pusti na otroku, so namreč izjemno hude in pogosto doživljenjske. Otroci pa preživijo veliko časa v šolskem okolju, zato mora biti šolski prostor varno in spodbudno okolje, kraj, kjer bo tudi priložnost, da lahko otrok komu izpove svoje morebitne stiske. Zato je bistveno, da strokovni delavci otroka slišijo in ukrepajo«, še razmišlja minister Felda.

Slovenija je na področju izboljšanja obravnave, položaja in zaščite žrtev nasilja v zadnjem desetletnem obdobju naredila velik korak naprej. Sprejela in posodobila je ustrezno zakonodajo ter sprejela, ratificirala in implementirala vse pomembne deklaracije, konvencije in sporazume, ki urejajo omenjeno problematiko.

Razvili smo široko in raznoliko mrežo različnih programov preprečevanja in obravnave nasilja, vendar moramo to mrežo nenehno vzdrževati in dograjevati, hkrati pa razvijati nove programe, usposabljanja in izobraževanja, ki bodo odgovarjali na nastale potrebe.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je med drugim pripravilo Protokol za ravnanje ob zaznavi in obravnavi medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih (pdf, 620 KB) in Protokol za ravnanje ob zaznavi in obravnavi spolnega nasilja in spolnega nadlegovanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih (pdf, 556 kB). Za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju je na voljo podporno okolje, vključno s programi usposabljanj in s strokovnim gradivom za obravnavo nasilja. Prav tako smo pripravili Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode, v katerem je predpisano, kako morajo ravnati zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno veljavne programe izobraževanja, ob zaznavi nasilja nad otrokom v družini. Aktivno sodelujemo tudi pri pripravi nove Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami, ki prinaša pomembne premike pri obravnavi nasilja. Dokument je trenutno v medresorskem usklajevanju.

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šolah