Skoči do osrednje vsebine

Slovenska kandidatka Beti Hohler izvoljena za sodnico Mednarodnega kazenskega sodišča

Beti Hohler, ki jo je Slovenija nominirala za sodniško kandidatko, je bila na 22. zasedanju Skupščine držav pogodbenic Rimskega statuta izvoljena za sodnico Mednarodnega kazenskega sodišča.
delegacija stoji, v sredini Beti Hohler, Marko Štucin

Delegacija Slovenije v New Yorku ob izvolitvi Beti Hohler na čelu z državnim sekretarjem Markom Štucinom | Avtor: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

V New Yorku poteka 22. zasedanje Skupščine držav pogodbenic Rimskega statuta, ki se ga udeležujejo predstavniki držav pogodbenic, držav opazovalk, mednarodnih organizacij in civilne družbe. Na zasedanju je 123 držav pogodbenic med drugim volilo šest novih sodnikov Mednarodnega kazenskega sodišča.

Med 13 kandidati je bila tudi Beti Hohler, ki jo je nominirala Slovenija. Beti Hohler je uveljavljena strokovnjakinja za mednarodno kazensko materialno pravo in postopek z delovnimi in akademskimi izkušnjami na področju mednarodnega kazenskega pravosodja.

Kandidati za sodnike morajo izpolnjevati več pogojev, med katerimi so visok moralni ugled, nepristranskost in neoporečnost ter usposobljenost za imenovanje na najvišje sodniške funkcije v njihovi državi, strokovna uveljavljenost na področju kazenskega materialnega in procesnega prava in izkušnje s kazenskimi postopki kot sodnik, tožilec, odvetnik ali na drugem podobnem položaju oziroma strokovna uveljavljenost na ustreznih področjih mednarodnega prava, kot je mednarodno humanitarno pravo, pravo človekovih pravic in obsežne poklicne izkušnje na pravnih področjih, ki se nanašajo na sodno delo sodišča ter odlično znanje vsaj enega od delovnih jezikov sodišča (angleški in francoski).

V zahtevni konkurenci in ob upoštevanju predpisanih pogojev ter pravil, ki med drugim zagotavljajo geografsko uravnoteženost in enakopravno zastopanost spolov ter stremijo k zastopanosti glavnih pravnih sistemov sveta in vključitvi sodnikov s pravnimi izkušnjami na posebnih področjih, med drugim na področju nasilja nad ženskami in otroki, je bila Beti Hohler izvoljena z zahtevano dvotretjinsko večino glasov držav pogodbenic.

Mednarodno kazensko sodišče sestavlja 18 sodnikov. Njihov mandat traja devet let.