Skoči do osrednje vsebine

159. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na dopisni seji imenovala Miha Schnabla za vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije.

V skladu z zakonom o javnih uslužbencih imenuje ustanovitelj vršilca dolžnosti direktorja javne agencije, ki opravlja naloge direktorja, do imenovanja direktorja, v skladu z zakonom, ki ureja javne agencije. Zakon o letalstvu določa, da agencijo vodi, predstavlja in zastopa direktor agencije, ki ga na predlog ministra, pristojnega za promet, na podlagi izvedenega javnega natečaja imenuje vlada za dobo pet let, in je lahko imenovan ponovno.

V 16. členu Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije pa je določeno, da če novi direktor ni pravočasno imenovan, vlada na predlog ministra, pristojnega za promet, do imenovanja novega direktorja, brez javnega natečaja imenuje vršilca dolžnosti, vendar največ za dobo šest mesecev.

Ministrica za infrastrukturo je vladi predlagala, da imenuje Miho Schnabla za vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, z dnem 6. december 2023, in sicer do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 5. junija 2024.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo