Skoči do osrednje vsebine

158. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na dopisni seji potrdila izplačilo prve tranše predplačil lastnikom poškodovanih stanovanjskih objektov ter sprejela namero o sodelovanju pripadnikov Slovenske vojske v mirovnih silah Organizacije združenih narodov (OZN) na Cipru.

Vlada se je seznanila z izplačilom prve tranše predplačil lastnikom poškodovanih stanovanjskih objektov

Vlada se je seznanila s seznamom upravičencev, ki ga je pripravilo Ministrstvo za naravne vire in prostor, za prvi del predplačil za obnovo stanovanj, poškodovanih ob poplavah in plazovih avgusta 2023. Seznam vsebuje naslov stanovanja, znesek ocenjene škode ter znesek predplačila.

Prvič doslej bodo akontacije za obnovo prejeli tudi posamezniki. Izplačila se bodo izvedla v štirih tranšah. V prvi je zajetih 1350 stanovanjskih objektov (oziroma nekaj manj kot 2000 upravičencev, saj je lahko lastnikov stanovanjskega objekta več) v višini nekaj več kot 4,5 milijona evrov  (4.573.095,63 evra). Seznam upravičencev za prvi paket predplačil za obnovo stanovanj, poškodovanih ob poplavah in plazovih 4. avgusta 2023, bo objavljen na osrednjem spletnem mestu državne uprave. Sredstva za izplačilo se Finančni upravi Republike Slovenije zagotovijo iz državnega proračuna.

Ker gre za naravno nesrečo razsežnosti, s katero se v Sloveniji soočamo prvič, se je vlada odločila, da se tudi fizičnim osebam (lastnikom poškodovanih stanovanj) zagotovi predplačila za obnovo, in sicer v višini 20 odstotkov ocenjene škode, kot je zavedena v spletni aplikaciji Ajda. Naj izpostavimo, da je vlada že naslednji dan po nesreči za prvo nujno humanitarno pomoč ljudem nakazala deset milijonov evrov največjima humanitarnima organizacijama (Rdečemu križu in Karitas), nato pa na podlagi prvega interventnega zakona prebivalcem izplačala približno 43 milijonov evrov solidarnostne pomoči. Temu zdaj dodajamo še izplačilo akontacij, katerih skupna višina je ocenjena na 30 milijonov evrov. Po trenutni oceni, ki temelji na vnosih v spletno aplikacijo Ajda, je do predplačil v višini 20 odstotkov ocenjene škode upravičenih približno 5800 stanovanjskih objektov, za katera je ocenjen skupni znesek akontacij v višini 30 milijonov evrov.

Predplačilo se za posamezno stanovanje izplača lastniku stanovanja. Če je lastnikov stanovanja več, se vsakemu izplača sorazmerni del glede na višino solastniškega deleža, v primeru skupne lastnine pa se delež določi glede na število skupnih lastnikov. V skladu z novelo Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A) so do predplačila upravičeni lastniki stanovanjskih objektov, pri katerih ocenjena škoda presega 6000 evrov, njihovi objekti pa niso predvideni za nadomestitvene gradnje.

Izplačila upravičencem iz prvega paketa boda realizirana v prihodnjih dneh. Predvidoma bodo vsi štirje paketi izplačil izvedeni do konca letošnjega leta.

Vir: Ministrstvo za naravne vire in prostor

Vlada sprejela namero o sodelovanju pripadnikov Slovenske vojske v mirovnih silah OZN na Cipru

Vlada je sprejela namero o sodelovanju največ 15 pripadnikov Slovenske vojske v Mirovnih silah Združenih narodov na Cipru (angleško United Nations Peacekeeping Force in Cyprus – UNFICYP), z možnostjo rotacij.

Vlada je ob tem naložila Ministrstvu za obrambo in Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, da izvedeta ustrezne postopke za realizacijo namere. Z namero bo vlada seznanila Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za obrambo in Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko.

Vir: Ministrstvo za obrambo