Skoči do osrednje vsebine

Poslanica predsednika vlade dr. Roberta Goloba ob mednarodnem dnevu invalidov

3. decembra obeležujemo mednarodni dan invalidov, ki je namenjen ozaveščanju o vključenosti invalidov v našo družbo.
Gospa na invalidskem vozičku med množico ljudi

Mednarodni dan invalidov je namenjen ozaveščanju o vključenosti invalidov v našo družbo | Avtor: Kasto/Depositphotos

V vladi si prizadevamo za zagotavljanje in varstvo pravic oseb z invalidnostjo, zato med drugim pripravljamo sistem preoblikovanja izvajanja storitev osebne asistence. Želimo oblikovati sistem skupnostnih storitev, ki bi bile komplementarne tako, da bi bili posamezniki upravičeni do storitev, ki so zanje najustreznejše in jih dejansko najbolj potrebujejo. Naš namen je v skupno mrežo povezati storitve osebne asistence, storitve dolgotrajne oskrbe ter storitve socialnega vključevanja oseb z invalidnostjo. Za sistem je predvidena enotna vstopna točka, storitve pa bodo zasnovane tako, da bodo čim bolj dostopne vsem osebam z invalidnostjo, ki jih potrebujejo.

S pripravo predloga Zakona o uporabi jezika gluhoslepih izboljšujemo položaj gluhoslepih. Pri gluhoslepoti, ki je ena najtežjih oblik invalidnosti, sta hkrati okvarjena vid in sluh. Jezik gluhoslepih je edinstven, saj temelji na dotiku, kar ljudem z gluhoslepoto omogoča zanesljiv prenos informacij. Slovenija je v letu 2021 postala prva država na svetu, ki je v ustavo vpisala jezik gluhoslepih, zakon pa bo urejal njegovo svobodno uporabo in razvoj.

V letu 2023 smo novelirali tudi Zakon o invalidskih organizacijah. Cilj novele je sistematično urejanje nalog Nacionalnega sveta invalidskih organizacij ter financiranje njihovih dejavnosti v javnem interesu. Hkrati želimo osebam z invalidnostjo omogočiti večjo vključenost v postopke sprejemanja predpisov. Pri tem velja poudariti, da ta novela ne vzpostavlja enega samega govorca za osebe z invalidnostjo, temveč omogoča enako vlogo vsem invalidskim organizacijam.

Prizadevanja za enakost, pravičnost in vključevanje oseb z invalidnostjo v vse vidike življenja in delovanja celotne družbe se nadaljujejo, s  skupnim sodelovanjem invalidskih organizacij in vseh, ki smo v družbi odgovorni za položaj invalidov, pa verjamem, da bo naše delo v dobrobit invalidov še uspešnejše.