Skoči do osrednje vsebine

Vsa z rebalansom predvidena sredstva za posojila po poplavah ne bodo potrebna

Vlada se je po avgustovskih poplavah hitro odzvala in z rebalansom zagotovila dodatne vire za sanacijo in pomoč pri odpravi posledic ujme. Sredstva za nepovratno pomoč so bila v celoti porabljena, sredstva za pomoč prek ugodnih posojil pa ne bodo v celoti porabljena. To rešitev je namreč nadgradil zakon o obnovi.

Septembra 2023 je bil sprejet že drugi rebalans državnega proračuna za leto 2023 z namenom zagotovitve dodatnih virov v višini 520 milijonov evrov za sanacijo in pomoč pri odpravi posledic poplav, ki so prizadele Slovenijo 4. avgusta. S tem so se zagotovila sredstva za nepovratno pomoč prizadetim v višini 220 milijonov evrov, 300 milijonov evrov pa se lahko porabi za pomoč v obliki ugodnih posojil.

Največja škoda je nastala na javni infrastrukturi, odpravo te škode pa financira država neposredno iz proračuna, zato so bila z rebalansom zagotovljena dodatna sredstva že v celoti porabljena (do 26. novembra že 435 milijonov evrov). Sredstva, ki so bila načrtovana za ugodna posojila, bodo do konca leta delno porabljena za oblikovanje posebnega posojilnega sklada v višini 100 milijonov evrov pri SID banki, od česar bo država prispevala 30 milijonov evrov. SID bo prizadetemu gospodarstvu omogočil ugodna posojila za odpravo neposredne škode, skladno z določili Zakona o odpravi naravnih nesreč.

Predlog zakona o obnovi, razvoju in financiranju določa drugačno obliko finančnih instrumentov, in sicer bodo podjetjem in občanom na voljo posojila poslovnih bank s poroštvom države in subvencijo obrestne mere, ki so zanje še ugodnejša. Poslovne banke bodo lahko ta finančni instrument zaradi poslovne mreže zlasti malim in srednjim podjetjem še približala. Sredstva za subvencioniranje obrestne mere so načrtovana v državnem proračunih za leti 2024 in 2025. Na ta način država nadgrajuje ukrep pomoči v obliki ugodnih posojil, načrtovan v letu 2023, kjer pa bo preostanek sredstev, namenjen posojilom, ostal ob koncu leta neporabljen.