Skoči do osrednje vsebine

Zaključni dogodek programskega obdobja 2014-2020 čezmejnih Interreg programov

V Ljubljani je potekal skupni dogodek treh čezmejnih programov Slovenija-Avstrija, Slovenija-Hrvaška in Slovenija-Madžarska, s katerim so obeležili zaključek programskega obdobja 2014-2020. Minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek je kot osrednji govornik poudaril uspešnost in pomen teh programov za čezmejna območja.
Uvodni nagovor ministra za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksandra Jevška na zaključnem dogodku čezmejnih Interreg projektov

Uvodni nagovor ministra za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksandra Jevška na zaključnem dogodku čezmejnih Interreg projektov | Avtor: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

1 / 2

»117 projektov, 652 avstrijskih, hrvaških, madžarskih in slovenskih partnerjev ter razdeljena vsa razpoložljiva sredstva obdobja 2014-2020, kar je okvirno 102 milijona, je dokaz, da znamo dobro sodelovati in da obstaja interes po razvoju vseh treh čezmejnih območij,« je poudaril minister Jevšek. Ob tem je dodal, »da Slovenija uspešno zaključuje tudi kohezijski program obdobja 2014-2020, kjer bomo do konca letošnjega leta izkoristili vsa evropska kohezijska sredstva«.

Po njegovih besedah je s sodelovanjem in usklajenimi aktivnostmi pri reševanju skupnih izzivov moč doseči boljše rezultate in trajnostne učinke, ki presegajo državne meje. »Izmenjava čezmejnih dobrih praks in znanj na programski in projektni ravni pa pomembno prispevata k razvoju in boljši kakovosti življenja ljudi,« je še dejal minister Jevšek.

Čezmejni programi spodbujajo gospodarski in socialni razvoj na obmejnih območjih, rešujejo skupne izzive na področju okolja, javnega zdravja, varnosti in zaščite, in vzpostavljajo boljše pogoje za mobilnost ljudi, blaga in kapitala. Pomembno prispevajo k čezmejnim integracijskim procesom in graditvi identitete čezmejnega prostora, kar v praksi pomeni tudi več idej in trajnostnih rešitev, ki povezujejo ljudi, institucije in podjetja. Organ upravljanja za čezmejne programe Slovenija-Avstrija, Slovenija-Hrvaška in Slovenija-Madžarska je Ministrstvo RS za kohezijo in regionalni razvoj. 

Čezmejno sodelovanje je del skupne evropske kohezijske politike, ki podpira uravnotežen razvoj celotne Evropske unije. Cilji čezmejnega sodelovanja so spodbujanje skupnega pristopa k reševanju skupnih težav na obmejnih območjih, izvajanje skupnih ukrepov in izmenjava politik, izkušenj in znanj med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi akterji.