Skoči do osrednje vsebine

Kakovostno mladinsko delo in bonski proces

V sklopu bonskega procesa, ki spodbuja implementacijo Evropske agende za mladinsko delo, je Državna strokovna delovna skupina za dvig kakovosti in prepoznavnosti mladinskega dela pripravila in z organizacijami mladinskega sektorja uskladila strateški načrt za obdobje od 2022 – 2027/32.

V skladu z akcijskim načrtom za leto 2023 je delovna skupina sprejela okvirni dokument s smernicami kakovosti mladinskega dela, ki poleg evropskih smernic izhaja iz dobrih praks v slovenskem okolju in nagovarja bodoče delovanje sektorja v smeri dviga kakovosti in prepoznavnosti mladinskega dela.