Skoči do osrednje vsebine

Direktor inšpekcije, pristojne za veterinarstvo, Fabian Kos o odvzemu govedi pri Krškem

Z namenom predstavitve objektivnih informacij o primeru odvzema govedi na kmetiji v Leskovcu pri Krškem je direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Fabian Kos danes pojasnil splošne okoliščine glede inšpekcijskega postopka ter glede ravnanja inšpekcije v smislu nadzorstvene funkcije v zvezi s predmetnim postopkom odvzema.
Direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Fabian Kos na današnji izjavi za medije

Direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Fabian Kos na današnji izjavi za medije | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je 10. novembra 2023 prejela prijavo v zvezi z zaščito živali na kmetijskem gospodarstvu na območju Leskovca pri Krškem. Z naše strani je bil takoj potrjen prejem prijave, ta je bila takoj posredovana v obravnavo krajevno pristojnemu območnemu uradu (OU). Direktorica OU je takoj po prejemu prijave odredila zadevo v reševanje uradni veterinarki. Tako je nato inšpekcijski nadzor uvedla uradna veterinarka OU Novo mesto.

V okviru inšpekcijskega nadzora je tekom ugotovitvenega postopka zaznala takšne kršitve zakonodaje oziroma Zakona o zaščiti živali, da je sprejela odločitev in 14. novembra 2023 z ustno odločbo na zapisnik odvzela živali dotedanjemu skrbniku. 

Uradna veterinarka, ki vodi inšpekcijski postopek, je včeraj, 23. novembra, izdala odločbo oziroma pisni odpravek ustne odločbe na zapisnik s 14. novembra 2023, s pravnim poukom za zavezanca.

Direktor inšpekcije Kos je ob tem pojasnil, da je možnost trajnega odvzema živali v veljavi že od leta 2013.

Nadalje je pojasnil, da je bila leta 2018 po uradnem nadzoru uradnega veterinarja izdana ureditvena odločba za odpravo ugotovljenih neskladnosti. Te so bile ugotovljene v zvezi z identifikacijo ter registracijo živali ter v zvezi z zagotavljanjem ustreznih higienskih razmer v hlevu z namenom preprečevanja tehnopatij pri živalih. Poleg tega je bil letos septembra opravljen redni letni pregled s strani veterinarja veterinarske organizacije s koncesijo, v okviru katerega so bila ugotovljena neskladja v zvezi  zagotavljanjem pravočasne veterinarske oskrbe živali ter zagotavljanjem ustreznih higienskih razmer v hlevu. Glede na ugotovljeno je koncesionar skrbniku izdal pisno navodilo za odpravo nepravilnosti.

Direktor inšpekcije Kos je nadalje pojasnil tudi, katere osebe so lahko prisotne v takšnih primerih ob uradnem veterinarju, ki vodi postopek odvzema živali. Sodelujejo lahko izvedenci, veterinarji veterinarskih organizacij, prevozniki živali, osebe, ki pomagajo pri postopkih ravnanja z živalmi, zavetišča in podobno. Lahko je prisotna tudi policija.

Fabian Kos je povedal tudi, da je tekom postopka uradne veterinarke ločeno od postopka odvzema živali in glede na ugotovitve ob pregledovanju spisne dokumentacije odredil nadzore na mestu vseh novih nastanitev živali z namenom zagotavljanja dobrobiti živali. Ti nadzori so bili opravljeni takoj, dobrobit teh živali pa je zagotovljena. Odrejena pa je bila prepoved premika teh živali s teh gospodarstev, do nadaljnjega ravnanja oziroma odločanja uradnih veterinarjev.

Na Inšpekciji za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so po izdaji pisnega odpravka ustne odločbe s strani uradne veterinarke to preučili. V smotru zakonitosti je bil danes izdan sklep o izredni verifikaciji oziroma preverjanju zagotavljanja učinkovitosti, primernosti, nepristranskosti, kakovosti in doslednosti uradnega nadzora v postopkih na področju zaščite živali OU Novo mesto v povezavi z dotičnim primerom.

UVHVVR bo po zaključku postopka verifikacije javnost seznanila o ugotovitvah.

Na Youtube kanalu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dostopna celotna izjava Fabiana Kosa, direktorja Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.