Skoči do osrednje vsebine

V pripravi prvi paket izplačil fizičnim osebam za obnovo stanovanj po poplavah

Prva obvestila o dodelitvi predplačil so bila lastnikom stanovanj poslana danes, prva nakazila pa bodo predvidoma prejeli v prvem tednu decembra. »Skrb za ljudi je največja prioriteta naše vlade,« je na novinarski konferenci poudarila mag. Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo v funkciji ministrice za naravne vire in prostor. Prvič doslej bodo akontacije za obnovo prejeli tudi posamezniki.

Ker gre za naravno nesrečo razsežnosti, s katero se v Sloveniji soočamo prvič, se je vlada odločila, da se tudi fizičnim osebam (lastnikom poškodovanih stanovanj) zagotovi predplačila za obnovo, in sicer v višini 20 odstotkov ocenjene škode, kot je zavedena v spletni aplikaciji Ajda.
 
Ministrica mag. Alenka Bratušek je spomnila, da je vlada že naslednji dan po nesreči za prvo nujno humanitarno pomoč ljudem nakazala deset milijonov evrov največjima humanitarnima organizacijama (Rdečemu križu in Karitas), nato pa na podlagi prvega interventnega zakona prebivalcem izplačala približno 43 milijonov evrov solidarnostne pomoči. Temu zdaj dodajamo še izplačilo akontacij, katerih skupna višina je ocenjena na 30 milijonov evrov, je povedala. »Tukaj gre velika zahvala sodelavcem na Ministrstvu za naravne vire in prostor in še posebej Finančni upravi, da smo prvič v zgodovini Slovenije naredili korak, da bodo ljudje sredstva za obnovo dobili v tako kratkem času,« je poudarila ministrica.
 
Seznam upravičencev na podlagi podatkov v sistemu Ajda pripravlja Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP), izplačila pa bo izvedla Finančna uprava (FURS). Izplačila bodo izvedena v štirih tranšah. Prvi paket obvestil je bil lastnikom stanovanjskih objektov odposlan danes. Ti imajo zdaj pet dni časa, da na MNVP sporočijo, če akontacije ne želijo prejeti. Sledi ponovna uskladitev in izplačilo, ki ga tehnično izvede FURS.
 
»Ker je ključno, da upravičenci po tako veliki naravni nesreči sredstva dobijo čim prej, smo na Finančni upravi z veseljem priskočili na pomoč. Zaradi dobrega sodelovanja s sodelavci na ministrstvih smo lahko hitro prišli do rešitev in bomo lahko že danes odposlali prvi paket obvestil upravičencem,« pa je na novinarski konferenci poudaril generalni direktor Furs Peter Grum.
 
Predplačilo se za posamezno stanovanje izplača lastniku stanovanjskega objekta. Če je lastnikov več, se vsakemu izplača sorazmerni del glede na višino solastniškega deleža, v primeru skupne lastnine pa se delež določi glede na število skupnih lastnikov.

Podatki o predplačilih

V skladu z novelo Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A) so do predplačila upravičeni lastniki stanovanjskih objektov, pri katerih ocenjena škoda presega 6.000 evrov, njihovi objekti pa niso predvideni za nadomestitvene gradnje.
 
Po trenutni oceni, ki temelji na vnosih v spletno aplikacijo Ajda, je do predplačil v višini 20 % ocenjene škode upravičenih približno 5.800 stanovanjskih objektov, za katera je ocenjen skupni znesek akontacij v višini 30 milijonov evrov. Najvišji predviden znesek je okoli 18.000 evrov, povprečna akontacija pa znaša 2.400 evrov.
 
Izplačila se bodo izvedla v štirih tranšah. V prvo tranšo je zajetih 1.350 stanovanjskih objektov (oziroma nekaj manj kot 2000 upravičencev, saj je lahko lastnikov objekta več) v višini nekaj manj kot 4,7 milijonov evrov.

Predvidoma bodo vsi štirje paketi izplačil izvedeni do konca letošnjega leta.