Skoči do osrednje vsebine

Nadzor lovov na območju Gorenjskega in Kamniško Savinjskega lovsko upravljavskega območja

Inšpekcija za lovstvo Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo je v tem mesecu opravila nadzor na območju upravljavcev lovišč Gorenjskega in Kamniško Savinjskega lovsko upravljavskega območja. Nadzor je bil opravljen v skladu z določili Zakona o divjadi in lovstvu ter njegovih podzakonskih predpisov.

Inšpekcija za lovstvo je, kot je to običajna praksa, pri lovcih preverjala lovske izkaznice, primernost uporabe lovskega orožja glede na izvajanje lova na določeno vrsto divjadi ter ustrezno uporabo lovskih psov v lovišču.

Divji prašič na travniku

Divji prašič | Avtor: CCC Stock media - Depositphotos

Zaradi velike stopnje ogroženosti za celotno ozemlje Slovenije pred afriško prašičjo kugo (APK), ki je določena v skladu z Zakonom o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge, je Inšpekcija za lovstvo pri nadzorih preverjala pri upravljavcih lovišč oz. lovcih samo izvajanje biovarnostnih ukrepov v zvezi z lovom, kot so čiščenje in razkuževanje obutve, vozil ter opreme, vodenje podatkov o udeležencih na skupinskih lovih, ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi. Pri izvajanju navedenih predpisov je pri vseh pregledanih zavezancih Inšpekcija za lovstvo ugotovila, da imajo sicer vsi upravljavci lovišč izdelane načrte ravnanja, kot tudi priskrbljena in pripravljena zaščitna sredstva ter ostalo opremo za izvajanje biovarnostnih ukrepov, vendar teh v praksi pretežno niso izvajali pred samim pričetkom lovov. Inšpekcija za lovstvo je pri ugotovljenih primerih zavezancem odredila takojšno odpravo nepravilnosti ter jim izdala opozorilne ukrepe. Zavezanci so nepravilnosti takoj odpravili in lahko nadaljevali izvajanje lova.

Pri splošnem nadzoru glede predpisov iz določil Zakona o divjadi in lovstvu pa inšpekcija ni ugotovila večjih nepravilnosti nad zavezanci.

Lovska inšpekcija bo z tovrstnimi nadzori nadaljevala tudi na področju drugih lovsko upravljavskih območij (LUO).

Afriška prašičja kuga je nalezljiva virusna bolezen domačih in divjih prašičev, za katero še ni cepiva, v Sloveniji pa bolezen sicer še ni bila ugotovljena. Njeno hitro širjenje predstavlja vse večje tveganje tudi za populacije divjih prašičev v Sloveniji.