Skoči do osrednje vsebine

Predplačila za obnovo stanovanj

Finančna uprava bo izplačala predplačila za obnovo stanovanj v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 117/23; ZIUOPZP-A). Podatke za izvedbo predplačil bo prejela od Ministrstva za naravne vire in prostor.

Lastniki stanovanj, katerih stanovanjske enote so poškodovane ali uničene v poplavah in plazovih, bodo pred izplačilom prejeli obvestila o višini predplačila. Obvestila bo odpremila Finančna uprava z navadno pošiljko na naslov, ki je vpisan v davčnem registru kot naslov za vročanje.

Seznam upravičencev in višino predplačil vodi Ministrstvo za naravne vire in prostor.

Kot določa zakon, lahko lastniki (prejemniki obvestila) v petih dneh od prejema obvestila Ministrstvo za naravne vire in prostor seznanijo, da predplačila ne želijo prejeti.

Na osnovi tako dopolnjenih podatkov Ministrstva za naravne vire in prostor o upravičencih bo Finančna uprava izvedla plačilo predplačil. Znesek bo nakazan na TRR, ki je vpisan v davčni register upravičenca. Predplačila bodo izplačana v več tranšah, glede na datume prejetih seznamov. 

Finančna uprava bo na svoji spletni strani objavila informacijo o datumu prejema seznama upravičencev ter roke, ki bodo določeni za izvedbo nadaljnjih opravil, povezanih z izplačili predplačil za obnovo stanovanj.

Prva tranša, v kateri je 1978 obvestil, je odpremljena 23. novembra 2023, zavezanci pa bodo nakazila prejeli v začetku decembra. Ostale tranše obvestil in posledično nakazil predplačil za obnovo stanovanj bodo izvedene predvidoma konca letošnjega leta.

V primeru dodatnih vprašanj, ki so povezana z obnovo po poplavah, predlagamo, da se obrnete na 114, torej telefonsko številko klicnega centra za obnovo po poplavah.

Informacije v zvezi s predplačili in ostalimi novostmi, ki jih prinaša novela ZIUOPZP-A, se nahajajo v spodnjem dokumentu.

Poplavljena etaža stanovanja

Predplačila za obnovo stanovanj | Avtor: Canva