Skoči do osrednje vsebine

Konzultacije z Nemčijo na ravni generalnih direktorjev za evropske zadeve

V. d. generalnega direktorja za evropske zadeve mag. Anžej Frangeš se je na konzultacijah v Berlinu srečal z direktorico za Evropo na Ministrstvu za zunanje zadeve Zvezne republike Nemčije Sibylle Sorg.

Osrednja tema pogovora so bile aktivnosti za krepitev dvostranskih odnosov v luči strateškega dialoga med državama ter izmenjava stališč o aktualnih evropskih in mednarodnih temah. Sogovornika sta potrdila odlične politične in gospodarske odnose med državama, ki delita poglede na pomembnejša vprašanja v mednarodni skupnosti.

Podprla sta uresničevanje konkretnih aktivnosti v okviru Skupnega akcijskega načrta med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo za obdobje 2022-2024, ki sta ga zunanji ministrici obeh držav podpisali 1. julija 2022 v Berlinu.

Sogovornika sta v pogovoru dala poudarek razmeram na Zahodnem Balkanu ter evropskim temam, ko so reforma EU v luči prihodnjih širitev, migracije in delovanje schengenskega področja, vmesni pregled večletnega finančnega okvira ter ekonomsko upravljanje.   

Mag. Frangeš je izpostavil slovensko podporo odprtju pristopnih pogajanj z Bosno in Hercegovino ter pomen nadaljnjih širitvenih korakov z Zahodnim Balkanom v kontekstu geostrateških interesov EU. Sogovornika sta poudarila vlogo reformnih procesov v državah Zahodnega Balkana za stabilnost v regiji.

Strinjala sta se, da je v novih geopolitičnih razmerah širitev EU postala prednostna naloga in realnost. Mag. Frangeš je izpostavil oceno Slovenije, da morajo razprave o notranjih reformah EU potekati vzporedno s procesom širitve EU.

Sogovornika sta glede migracij poudarila, da so le-te evropski izziv, ki zahteva evropski odziv. Mag. Frangeš je izpostavil skrb Slovenije glede migracijskega pritiska, ki prihaja z zahodno-balkanske migracijske poti, zato je Slovenija zelo angažirana pri spopadanju s tem izzivom v regiji Zahodnega Balkana.

Mag. Frangeš se je v Berlinu srečal še z Michaelom Reiffenstuelom, direktorjem za JVE, Turčijo, države EFTA, OVSE in Svet Evrope v nemškem zunanjem ministrstvu, s katerim sta se pogovarjala o situaciji v državah Zahodnega Balkana. Z Edgarjem Lenskim, namestnikom generalnega direktorja za splošne zadeve EU, usklajevanje s članicami EU o politiki EU in zunanje odnose EU v Uradu zveznega kanclerja, sta se zavzela za verodostojno nadaljevanje širitvenega procesa Evropske unije.