Skoči do osrednje vsebine

152. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela poročilo o izvrševanju državnega proračuna v prvi polovici letošnjega leta, sprejela je stališča do mnenj državnega sveta o proračunskih dokumentih in se opredelila do amandmajev na predlog sprememb državnega proračuna za leto 2024 in amandmajev na dopolnjen predlog državnega proračuna za leto 2025.

Vlada sprejela poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju

Vlada je sprejela poročilo o izvrševanju državnega proračuna v prvi polovici letošnjega leta.

Državni proračun je v obravnavanem obdobju zabeležil 6,3 milijarde evrov prihodkov oziroma 47,8 odstotka načrtovanih, odhodki državnega proračuna pa so dosegli 6,7 milijarde evrov oziroma 41 odstotkov načrtovanih.

Na podlagi realizacije predvidevamo, da bi lahko skupni prihodki državnega proračuna do konca leta dosegli 13,1 milijarde evrov, odhodki pa 16 milijard evrov. Načrtovani proračunski primanjkljaj za leto 2023 tako znaša 2,96 milijarde evrov.

Vir: Ministrstvo za finance

Stališča vlade do mnenj državnega sveta o proračunskih dokumentih

Vlada je sprejela stališča do mnenj državnega sveta o predlogu sprememb državnega proračuna za leto 2024, o dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2025 in o predlogu zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2024 in 2025.

Vlada je v stališčih do mnenj državnega sveta pojasnila, da bodo prihodnje leto znova začela veljati fiskalna pravila. Na podlagi tega in ob upoštevanju obsežnosti avgustovske naravne nesreče, ki terja zagotovitev znatnega deleža sredstev iz državnega proračuna, je vlada v predlog zakona o izvrševanju proračunov vključila nekatere ukrepe za zmanjšanje izdatkov.

Z amandmaji je bil nato upoštevan pretežni del pripomb, ki jih je izpostavil državni svet. Transferji posameznikom se bodo v letu 2024 usklajevali v višini 70 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin, črtani pa sta bili tudi določbi o neusklajevanju plač javnih uslužbencev in o urejanju osnove za plačilo prispevkov delavcem, ki so javni uslužbenci in so napoteni v tujino.

Hkrati je bila z amandmaji popravljena povprečnina, ki bo v prihodnjih dveh letih skladno z dogovorom vlade z občinskimi združenji znašala 725 evrov, zaradi spremenjenih okoliščin in povišanja stroškov dela pri posrednih uporabnikih občinskih proračunov pa bodo občine prejele še dodatna sredstva za ta namen, in sicer 20 milijonov evrov za leto 2024 in 34 milijonov evrov za leto 2025.

Vlada meni, da je bil z amandmaji upoštevan pretežni del pripomb, ki jih je izpostavil državni svet, in da je dala ustrezna pojasnila, ki dodatno potrjujejo ustreznost vsebine predlogov proračunov za prihodnji dve leti.

Vir: Ministrstvo za finance

Opredelitev vlade do amandmajev na državna proračuna za leti 2024 in 2025

Vlada se je opredelila do amandmajev na predlog sprememb državnega proračuna za leto 2024 in amandmajev na dopolnjen predlog državnega proračuna za leto 2025.

Vlada je amandmaje na predlog sprememb proračuna za leto 2024 zavrnila, razen amandmaja, ki Državni volilni komisiji za 550.000 evrov povečuje sredstva za izvedbo volitev. Tega je vlada podprla. Za toliko se bodo hkrati znižala sredstva za dejavnosti državnega sveta.

Predlagane amandmaje na dopolnjen predlog proračuna za leto 2025 pa je vlada v celoti zavrnila.

Vir: Ministrstvo za finance