Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za usposabljanje za izvajalce določenih ukrepov po potrditvi afriške prašičje kuge

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je objavila javni poziv za usposabljanje za izvajalce določenih nujnih ukrepov po potrditvi afriške prašičje kuge (APK).

Usposabljanje bo v skladu z 8. členom Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih izvedla UVHVVR v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove Slovenije in Lovsko zvezo Slovenije. Namenjeno je kandidatom za člane skupin za aktivno iskanje poginulih divjih prašičev na območjih z omejitvami za lovske družine Zveze lovskih družin Bele krajine ter lovskih družin Banja Loka – Kostel in Predgrad ter Lovišča s posebnim namenom Kočevsko.

Teoretični del usposabljanja bo potekal na daljavo (preko aplikacije Zoom), praktični del pa po posameznih lovskih družinah (LD) oziroma na lovišču s posebnim namenom (LPN) na območju visokega tveganja (LD Banja Loka – Kostel, Predgrad, Sinji vrh, Vinica, Adlešiči, Gradac, Metlika in Suhor ter LPN Kočevsko – revir Lapinje).

Teoretični del usposabljanja bo potekal 22. novembra 2023.

Podrobnosti lahko preberete v zbirki Javne objave na spletnih straneh UVHVVR: