Skoči do osrednje vsebine

150. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na dopisni seji soglašala s predlogi amandmajev k predlogu zakona o preoblikovanju Vzajemne ter sprejela Mnenje o Predlogu priporočil vladi v zvezi z bojem proti korupciji v Republiki Sloveniji.

Vlada soglašala s predlogi amandmajev k predlogu zakona o preoblikovanju Vzajemne

Vlada je danes soglašala s predlogi amandmajev k dopolnjenemu predlogu zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne.

Amandmaji upoštevajo mnenje Agencije za zavarovalni nadzor kot neodvisnega regulatorja in nadzornika. Nanašajo se na izračun nominalnega deleža posameznega upravičenca in sistem poplačila deležev upravičencev.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada sprejela Mnenje o Predlogu priporočil Vladi v zvezi z bojem proti korupciji v RS

Vlada je sprejela Mnenje o Predlogu priporočil Vladi Republike Slovenije v zvezi z bojem proti korupciji v Republiki Sloveniji in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.

Državni zbor RS je vladi v mnenje posredoval predlog priporočil vladi v zvezi z bojem proti korupciji v RS, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani mag. Borut Sajovic). Vlada je k predlaganim priporočilom podala mnenje:

1. Državni zbor predlaga vladi, da ob ponovnem porastu koruptivnih dejanj opravi temeljito analizo zakonodaje in podzakonskih predpisov, ki urejajo preprečevanje korupcije, integriteto, transparentnost in kaznovalno pravo.

Ministrstvo za pravosodje je po daljšem usklajevanju različnih deležnikov pripravilo obsežno novelo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je bila sprejeta leta 2020. Na področju korupcijskih kaznivih dejanj je Kazenski zakonik (KZ-1) usklajen s  priporočili mednarodnih organizacij na tem področju, vključno z višino zagroženih kazni in s tega vidika dodatne spremembe niso predvidene. V letu 2023 je bil sprejet Zakon o zaščiti prijaviteljev, ki dopolnjuje veljavni protikorupcijski okvir z obveznostjo preko 2300 zavezancev v javnem in zasebnem sektorju, da vzpostavijo notranje prijavne poti in imenujejo zaupnike, ki bodo omogočali prijaviteljem kršitev v delovnem okolju zaščito njihove identitete, zakon pa ureja tudi zaščitne ukrepe v primeru povračilnih ukrepov s strani delodajalcev. Ministrstvo za pravosodje načrtuje nadgradnjo na področju mednarodnega sodelovanja pri iskanju in zasegu protipravne premoženjske koristi (ARO) in ureditev evidentiranja in učinkovitejšega ravnanja z zaseženimi predmeti in začasno zavarovano in odvzeto protipravno premoženjsko koristjo (AMO), kar bo še dodatno okrepilo možnosti za kriminalistično policijo in državne tožilce, predvidena pa je tudi sprememba Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI).

2. Državni zbor predlaga vladi, da na podlagi te analize po potrebi pripravi predloge zakonodajnih sprememb, ki bodo izboljšali učinkovitost ukrepov, ki omejujejo tveganja za korupcijo, kazniva dejanja ter druga neetična in nedovoljena ravnanja in vplivanja.

Vlada bo nadaljevala s pripravo že predvidenih sprememb zakonodaje na tem področju in glede na opravljeno analizo po potrebi pripravila dodatne predloge.

3. Državni zbor predlaga vladi, da državnemu zboru v najkrajšem možnem času predloži predlog prenovljene Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji, katere pripravo, v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, koordinira Komisija za preprečevanje korupcije (KPK).

KPK je po daljšem usklajevanju konec oktobra pripravila predlog prenovljene Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji. Ministrstvo za pravosodje pripravlja gradivo za obravnavo na vladi, ki je predvidena še v mesecu novembru.

Vir: Ministrstvo za pravosodje

Vlada o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

Vlada je  Državnemu zboru v skladu s prvim odstavkom 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi predlagala sprejetje sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

Ker se je med zakonodajnim postopkom v Državnem zboru s sprejetimi amandmaji vsebina obravnavanega zakona v delu, v katerem so opredeljeni nujni ukrepi, bistveno spremenila, je treba spremeniti in z vsebino sprejetega zakona uskladiti tudi opredelitev nujnih ukrepov ter obrazložitev predlaganega sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma.

Zato je vlada potrdila predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, s katerim se nadomesti predlog sklepa, ki ga je vlada sprejela na 144. dopisni seji dne 27. oktobra 2023, in ga pošilja v obravnavo v Državni zbor.

Vir: Ministrstvo za javno upravo