Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za varnost mladih na trgu dela

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za javni razpis »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih«.

Predmet javnega razpisa je izvajanje programa usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti, informiranje mladih, organizacij v mladinskem sektorju in javnosti o problemu prekarnosti med mladimi in izvajanje pilotnih projektov na lokalni ravni v obeh kohezijskih regijah. Mlade se bo v okviru mladinskega dela ozaveščalo o problematiki prekarnosti in pomenu delavskih in socialnih pravic ter jim nudilo svetovalno pomoč in podporo. Z navedenimi aktivnostmi bo vzpostavljeno nacionalno podporno okolje v mladinskem sektorju, ki bo na voljo mladim med 15. in vključno 29. letom starosti in mladinskim delavcem. S tem se bo povečala varnost mladih, ki so ranljiva skupina na trgu dela, saj bodo ustrezno seznanjeni s problemom prekarnosti ter tudi z delavskimi in socialnimi pravicami.

Javni razpis "Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih" in razpisna dokumentacija, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS v petek, 10. novembra 2023, sta dostopna na spletni strani Urada Republike Slovenije za mladino.

Za javni razpis v vrednosti 5.187.968,00 evra bo Evropski socialni sklad plus prispeval dobre 3,3 milijone evrov, natančneje 3.312.517,57 evrov.