Skoči do osrednje vsebine

149. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je danes določila dopolnjen predlog državnega proračuna za leto 2025.

Od septembra potrjenega predloga proračuna se razlikuje v dodatno zagotovljenih sredstvih za investicije v cestno infrastrukturo v višini 21,5 milijona evrov. Načrtovani prihodki, odhodki in proračunski primanjkljaj ostajajo nespremenjeni.

Vlada se mora v 30 dneh po predstavitvi predloga državnega proračuna na seji državnega zbora opredeliti do vloženih amandmajev in na podlagi teh opredelitev ter zadnjih analiz gospodarskih gibanj in realizacije državnega proračuna za tekoče leto pripraviti dopolnjen predlog državnega proračuna.

Vlada je zavrnila vse vložene amandmaje na predlog proračuna za leto 2025, je pa v dopolnjenem predlogu proračuna zagotovila dodatna sredstva za investicije v cestno infrastrukturo, katerih cilj je med drugim povečati prometno varnost in zmanjšati stroške vzdrževanja. Sredstva je zagotovila Ministrstvu za infrastrukturo, in sicer iz splošne proračunske rezervacije.

Načrtovani prihodki, odhodki in proračunski primanjkljaj ostajajo nespremenjeni. Prihodki so načrtovani v višini 14,56 milijarde evrov, odhodki v višini 15,82 milijarde evrov, proračunski primanjkljaj pa v višini 1,26 milijarde evrov oziroma 1,8 odstotka bruto domačega proizvoda.

Vir: Ministrstvo za finance