Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 66. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence – prva obravnava, Poročevalec: Matjaž Han

2. Predlog odgovora na sklepe Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi s problematiko povečane aktivnosti volkov na Biosfernem območju Julijske Alpe (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek (MNVP)

3. Predlog odgovora na vprašanji Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede števila volkov v Sloveniji in pobude za sprejem ustreznih ukrepov za zmanjšanje populacije volka v Sloveniji (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek (MNVP)

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Predlog uredbe o načinu dodeljevanja finančnih spodbud ukrepom za spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

5. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o odpadkih, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

6. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, Poročevalec: Marjan Šarec (MKGP)

7. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o intervenciji dobrobit živali za leto 2023, Poročevalec: Marjan Šarec (MKGP)

8. Predlog uredbe o ratifikaciji Večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij o dohodkih, pridobljenih z digitalnih platform, Poročevalka: Tanja Fajon

8A. Nacionalni strateški načrt za digitalno desetletje, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

9. Predlog sklepa o določitvi prizadetih območij na področju državnega cestnega omrežja, ki je bilo poškodovano ali uničeno v poplavah in zemeljskih plazovih v avgustu 2023, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

10. Predlog posega države za znižanje cene za enoto storitve za storitve navigacijskih služb zračnega prometa na terminalih, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

11. Predlog soglasja k pobudi Občine Brežice za načrtovanje v območju Državnega prostorskega načrta za območje hidroelektrarne Brežice, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek (MNVP)

12. Predlog za sklenitev Pogodbe o financiranju izvedbe investicije Zamenjava strehe hleva 6 in 7 v Kobilarni Lipica, št. C2180-23-080018, Poročevalec: Matjaž Han

13. Poročilo o delu Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja za leto 2022, Poročevalec: Klemen Boštjančič

14. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2023, Poročevalec: Matjaž Han

15. Predlog za uvrstitev devetih projektov in spremembo projekta 2431-22-0038 Delna sanacija oboka v predoru Obrne v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2023–2026 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

16. Predlog za uvrstitev projekta 2430-23-0006 Izboljšanje mobilnosti v Podonavski regiji v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

16A. Predlog za uvrstitev projektov odobrenih po Javnem razpisu za sofinanciranje projektov ekonomsko-poslovne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih v letih 2023 in 2024 v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2023-2026 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek

III. ZADEVE EU

17. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2023) 8000/23 z dne 27. 9. 2023 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2022/738 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. aprila 2022 o spremembi Direktive 2006/1/ES o uporabi vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga v pravni red Republike Slovenije, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pridelavi in trženju rastlinskega razmnoževalnega materiala v Uniji, spremembi uredb (EU) 2016/2031, 2017/625 in 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 2002/53/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES in 2008/90/ES (uredba o rastlinskem razmnoževalnem materialu), Poročevalec: Marjan Šarec (MKGP)

19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pridelavi in trženju gozdnega reprodukcijskega materiala, spremembi uredb (EU) 2016/2031 in 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 1999/105/ES (uredba o gozdnem reprodukcijskem materialu), Poročevalec: Marjan Šarec (MKGP)

20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2024 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v Sredozemskem in Črnem morju, Poročevalec: Marjan Šarec (MKGP)

21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih, Poročevalec: Klemen Boštjančič

22. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o detergentih in površinsko aktivnih snoveh, spremembi Uredbe (EU) 2019/1020 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 648/2004, Poročevalka: dr. Valentina Prevolnik Rupel

23. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o finančnih prispevkih članic Evropskega razvojnega sklada za financiranje tega sklada, ki določa zgornjo mejo za leto 2025, letni znesek za leto 2024 in znesek prvega obroka za leto 2024 ter vključuje okvirno in nezavezujočo napoved pričakovanih letnih zneskov prispevkov za leti 2026 in 2027, Poročevalka: Tanja Fajon

24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 15. novembra 2023 v Bruslju, Poročevalka: Tanja Fajon

24A. Informacija o obisku evropskega komisarja za kmetijstvo Janusza Wojciechowskega z namenom ogleda škode v sektorju kmetijstva na terenu ob spremstvu Marjana Šarca, ministra za obrambo v funkciji ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 7. in 8. novembra 2023 v Sloveniji (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec (MKGP)

24B. Informacija o udeležbi ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca na neformalnem srečanju ministrov za stanovanjsko politiko in urbani razvoj 13. in 14. novembra v Gijonu v Španiji, Poročevalec: Simon Maljevac

25. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje16. marca 2023 v Bruslju (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

26. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje20. junija 2023 v Luksemburgu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

27. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju ministrov za okolje in energijo od 10. do 12. julija 2023 v Valladolidu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

28. Poročilo o udeležbi podpredsednice vlade in ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanje Fajon na III. vrhu EU ter Skupnosti latinskoameriških in karibskih držav (EU-CELAC) 17. in18. julija 2023 v Bruslju (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

29. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za promet 21. in 22. septembra 2023 v Barceloni (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

30. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 17. oktobra 2023 v Luksemburgu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

31. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 23. in 24. oktobra 2023 v Luksemburgu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec (MKGP)

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

32. Predlog za članstvo Republike Slovenije v Evropski svetovalni komisiji za ribolov v celinskih vodah in akvakulturo, Poročevalec: Marjan Šarec (MKGP)

34. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 32. zasedanju Stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro 14. in 15. novembra 2023 v Bad Gleichenbergu, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek (MNVP)

35. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetovni konferenci o radio komunikacijah od 19. novembra do 15. decembra 2023 v Dubaju, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

36. Izhodišča za udeležbo državne sekretarke na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo mag. Tine Seršen na dogodku ob začetku izvajanja projekta Phoenix 8. in 9. novembra 2023 v Bratislavi (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

37. Izhodišča za 33. zasedanje Stalne mešane slovensko-bavarske komisije 8. in 9. novembra 2023 na Brdu pri Kranju, v Kopru in Piranu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

37A. Informacija o obisku državne sekretarke na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Eve Knez v Grčiji na povabilo ministra za razvoj podeželja in hrano Grčije Lefterisa Avgenakisa z namenom ogleda škode, ki jo je Grčija utrpela v kmetijstvu zaradi poplav, od 8. do10. novembra 2023 v Tesaliji v Grčiji (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec (MKGP)

38. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Igorja Feketije na simpoziju o lastništvu zaposlenih 29. avgusta 2023 v Londonu ter 30. in 31. avgusta v Oxfordu (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z visoko inflacijo v mesecu septembru 2023 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z visokimi cenami življenjskih potrebščin in letno inflacijo merjeno s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

41. Predlog odgovora na poslansko pobudo Alenke Helbl v zvezi z zagotavljanjem krme kmetijam, ki so jih prizadele poplave (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec (MKGP)

42. Predlog odgovora na poslansko pobudo Suzane Lep Šimenko, Franca Breznika, Jožefa Horvata, mag. Dejana Kaloha, Andreja Kosija, Jožefa Lenarta in Damijana Zrima v zvezi z rekonstrukcijo – preplastitev državne ceste R1-229, odsek št. 1286 Rogoznica (Ptuj) – Senarska (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek