Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 66. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji – skrajšani postopek, Poročevalec: Luka Mesec

1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov - skrajšani postopek, Poročevalka: dr. Valentina Prevolnik Rupel

2. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije o sodelovanju na obrambnem področju, Poročevalka: Tanja Fajon

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, Poročevalka: dr. Valentina Prevolnik Rupel

4. Predlog sprememb in dopolnitve Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Poročevalec: Luka Mesec

5. Predlog sklepa o ustanovitvi Slovenske nacionalne komisije za Unesco, Poročevalec: dr. Igor Papič

5A. Nacionalni strateški načrt za digitalno desetletje, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

6. Predlog soglasja k Sklepu o prenehanju veljavnosti Sklepa o odstotkih vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, Poročevalka: dr. Valentina Prevolnik Rupel

8. Prvo skupno vmesno poročilo o izvajanju Programa Vlade Republike Slovenije za krepitev integritete in transparentnosti v javnem sektorju 2023–2026, Poročevalec: Klemen Boštjančič (MJU)

9. Predlog odgovora na priporočilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi s predlogom Sveta Varuha za človekove pravice glede doslednega izvajanja javnih razprav pri sprejemanju predpisov, Poročevalec: Klemen Boštjančič (MJU)

10. Predlog za uvrstitev novega projekta 1714-23-0015 Analitsko preiskovalni sistemi v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

11. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Biotehniški izobraževalni center Ljubljana« (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Darjo Felda

12. Izredna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

III. ZADEVE EU

13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga izvedbenega sklepa Sveta o razveljavitvi Izvedbenega sklepa (EU) 2022/2459 o uporabi višje vizumske takse v zvezi z Gambijo, Poročevalka: Tanja Fajon

14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga izvedbenega sklepa Sveta o začasni opustitvi uporabe nekaterih določb Uredbe (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z Etiopijo, Poročevalka: Tanja Fajon

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi evropske kartice ugodnosti za invalide in evropske parkirne karte za invalide, Poročevalec: Luka Mesec

17. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 19. septembra 2023 v Bruslju (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

18. Poročilo o udeležbi ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanje Fajon na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) in ministrskem zasedanju EU - Srednja Azija 23. oktobra 2023 v Luksemburgu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

19. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, ki ga zastopa Kraljeva vojaška akademija Sandhurst (RMAS), o praktičnem usposabljanju kandidatov Šole za častnike Slovenske vojske na vaji Dynamic Victory v novembru 2023 v Zvezni republiki Nemčiji, Poročevalec: Marjan Šarec

20. Predlog sklepa o potrditvi Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške o izvajanju vojaških usposabljanj, tečajev in vaj, Poročevalka: Tanja Fajon

21. Pooblastilo za podpis Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter članicami Organizacije afriških, karibskih in pacifiških držav na drugi strani (t.i. Samojskega sporazuma), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

24. Izhodišča za udeležbo slovenske delegacije na 2. zasedanju visokih državnih uradnikov v okviru Odbora za odpornost zveze Nato 7. novembra 2023 v Bruslju (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec

25. Informacija o obisku predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar od 15. do 17. novembra 2023 v Republiki Moldaviji, Poročevalka: Tanja Fajon

26. Informacija o udeležbi ministrice za pravosodje dr. Dominike Švarc Pipan na 33. zasedanju Evropskega kongresa narodnih skupnosti dežele Koroške 8. novembra 2023 v Celovcu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

27. Informacija o obisku ministra za notranje zadeve Romunije Mariana-Cătălina Predoiuja 16. in 17. novembra 2023 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Boštjan Poklukar

28. Informacija o udeležbi predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar na 18. srečanju skupine Arraiolos od 5. do 7. oktobra 2023 v Portu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

29. Informacija o udeležbi predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar na Vrhu Berlinskega procesa 16. oktobra 2023 v Albaniji (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

30. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na splošni razpravi 78. zasedanja Generalne skupščine Organizacije združenih narodov od 16. do 22. septembra 2023 v New Yorku (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

31. Poročilo o udeležbi ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanje Fajon na srečanju ministrov za zunanje zadeve C5 27. septembra 2023 v Republiki Avstriji (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

32. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dana Juvana na mednarodni konferenci o zdravju in varnosti pri delu »OSH Without Borders« 27. in 28. septembra 2023 v Strugi ob Ohridskem jezeru (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

33. Poročilo o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za notranje zadeve Helge Dobrin na konferenci ob 20. obletnici Palermske konvencije 28. in 29. septembra 2023 v Palermu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

35. Poročilo o srečanju državnega sekretarja na Ministrstvu za pravosodje dr. Igorja Šoltesa z namestnikom ministra za pravosodje Bosne in Hercegovine Elvirjem Mahmuzićem 17. oktobra 2023 v Sarajevu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s stroški najema letala za predsednika Vlade Republike Slovenije (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Petra Škofic

37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi s spremembami plačnega sistema v javnem sektorju (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec:  Klemen Boštjančič (MJU)

38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s plačevanjem določenih programov, ki jih izvajajo koncesionarji (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Valentina Prevolnik Rupel

39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v zvezi z odločno obsodbo terorističnih napadov Hamasa na Izrael (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

40. Predlog odgovora na poslansko pobudo Janeza Ciglerja Kralja v zvezi s podelitvijo statusa spomenika državnega pomena Trubarjevi domačiji na Rašici (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Asta Vrečko

41. Predlog odgovora na poslansko pobudo dr. Mateja T. Vatovca v zvezi z odnosom Republike Slovenije do države Izrael (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon