Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela prvo slovensko vesoljsko strategijo

Vlada je na dopisni seji sprejela prvo slovensko vesoljsko strategijo in odločitev za prošnjo za polnopravno članstvo v Evropski vesoljski agenciji.

Vlada je sprejela prvo slovensko vesoljsko strategijo 2030 pod sloganom »Majhni na Zemlji, veliki v vesolju«, ki določa usmeritve in aktivnosti za povečanje konkurenčnosti slovenske vesoljske industrije in vzpostavitev vodilne vloge na vesoljskih področjih, kjer se odlikujejo slovenski deležniki. Obenem je vlada pooblastila ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana za predložitev prošnje za polnopravno članstvo v Evropski vesoljski agenciji (angleško European Space Agency – ESA).

Vesoljski sektor je eden izmed najhitreje rastočih sektorjev, tudi v Sloveniji. Zanj so značilni veliki multiplikativni učinki na gospodarsko rast in zaposlovanje. Zaradi digitalizacije družbe so aktivnosti tega sektorja vse bolj pomembne v vsakodnevnem življenju ljudi, obenem pa zaradi velikega vložka v raziskave in razvoj prinaša številne prebojne rešitve. Vesoljska tehnologija se koristi v prometu, kmetijstvu, energetiki, gospodarstvu, varnosti, zdravstvu, izobraževanju in na številnih drugih področjih.

Prošnja za polnopravno članstvo v ESI

Slovenija izvaja večino aktivnosti na področju vesoljskih tehnologij v okviru pridruženega članstva pri ESI. Veljavni pridružitveni sporazum Slovenije z ESO poteče konec leta 2024. Na podlagi tega sporazuma je za polnopravno članstvo v ESI potrebno leto dni pred potekom sporazuma podati pisno prošnjo. Zaradi uspešnega delovanja sektorja v okviru pridruženega članstva je vlada ministra Hana pooblastila za podpis in predložitev pisne prošnje za polnopravno članstvo. Polnopravno članstvo bo možno šele po pregledu izpolnjevanja vseh kriterijev ter po potrditvi Sveta ESE. 

Slovenska vesoljska strategija

Vesoljski sektor in tehnologije, ki jih razvija, nudijo številne poslovne priložnosti, hkrati pa lahko pomembno prispevajo k digitalizaciji, zelenemu prehodu in doseganju dolgoročnih razvojnih in trajnostnih ciljev Slovenije in globalno. Strategija tako sledi razvojnim ciljem, zastavljenim v Strategiji razvoja Slovenije 2030.

Slovenski vesoljski ekosistem se zelo hitro razvija, predvsem v specializiranih dejavnostih. Nekatera slovenska podjetja so v svojih nišah že dosegla svetovno prepoznavnost. Leta 2022 je bil pripravljen dokument »Analiza in prihodnje pozicioniranje slovenskega vesoljskega ekosistema«, ki je identificiral področja odličnosti slovenskega vesoljskega sektorja. Aktivnosti v podporo teh področij so podlaga za hitrejši razvoj sektorja.

Vizija strategije se glasi: »Slovenski vesoljski sektor si prizadeva širiti meje znanja in inovacij ter navdihovati zeleno, digitalno, ustvarjalno in trajnostno prihodnost«. Iz te pa izhaja misija: »Slovenija, ki se pozicionira kot dinamično vesoljsko gospodarstvo, želi spodbujati okolje, ki bo omogočalo inovacijski in tehnološki razvoj, da bi bila viden del globalnega vesoljskega sektorja. Vlada, akademski sektor in podjetja si v okviru tega sektorja prizadevajo za prepoznavnost svojih potencialov in kompetenc na mednarodnem prizorišču, tudi z uporabo lokalnega strokovnega znanja.«

Ambicije iz vizije in poslanstva slovenske vesoljske strategije so se izoblikovale v vrsto dolgoročnih ciljev, ki tvorijo pet strateških stebrov za podporo razvoju sektorja.

Trije stebri so namenjeni razvoju programskih prednostnih področij:

  • spodbujati in razvijati vesoljske tehnologije ter raziskave in razvoj, vključno z izkoriščanjem novih zmogljivosti na področju satelitskih komunikacij na Zemlji in zunaj nje;
  • razširiti sodelovanje v mednarodnih prizadevanjih za odkrivanje in raziskovanje vesolja ter nadalje razvijati znanje in tehnologije, ki omogočajo človeške in robotske raziskovalne misije;
  • spodbujati razvoj in uporabo vesoljskih aplikacij za močnejšo komercialno, trajnostno in ustvarjalno prihodnost z uporabo tehnologij naslednje generacije.

Ostala dva stebra pa sta namenjena vzpostavljanju dobrih pogojev za nadaljnji razvoj vesoljskega sektorja:

  • spodbujanje izobraževanja na področju znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike med prihodnjimi generacijami;
  • spodbujanje podjetništva ter z namenskimi programi za vesoljske inovacije omogočanje razvoja novih podjetij v okviru univerz in raziskovalno-tehnoloških organizacij.

Izbrani stebri temeljijo na izbirnih programih ESE, v katerih Slovenija sedaj sodeluje. Odločitev za te programe, ki je bila potrjena na Svetu ESA na nivoju ministrov  novembra 2022, temelji na izraženem interesu, potencialih, kompetencah in potrebi slovenskih podjetij in raziskovalnih institucij. Za izvajanje strategije so ključne aktivnosti v okviru programov ESA, preko katerih se spremlja njena učinkovitost.

Glede na izredno dinamiko sektorja, bo ministrstvo strategijo periodično pregledalo in jo po potrebi prilagodilo spremenjenim razmeram.

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport