Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Boštjan Šefic in župan občine Kranj Matjaž Rakovec o visokem vodotoku Save v Kranju

Državni sekretar Boštjan Šefic, vodja Službe Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih, in Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj, sta danes govorila glede stanja na poškodovanem betonskem ovoju kanalizacijske cevi na mostu pri nekdanji Planiki v Kranju.

Župan Rakovec je državnemu sekretarju Šeficu zagotovil, da je trenutno stanje pod nadzorom, saj vodotok Save ni oviran z vejami ali drugimi naplavinami, ki bi lahko poškodovale betonski ovoj kanalizacijske cevi. Na terenu so prisotne tudi ekipe strokovnjakov in intervencijske službe, ki spremljajo razmere in ostajajo v pripravljenosti.

Državni sekretar Šefic je izpostavil, da je predsednik vlade dr. Robert Golob obveščen o trenutnih razmerah, saj je prioriteta zagotoviti takojšnje ukrepanje in preprečitev nastanka ekološke škode ter ogrožanja  prebivalcev v primeru poškodovanja betonskega ovoja. V primeru, da bi prišlo do poškodovanja, pa ima, po zagotovilih župana,  občina s Komunalo Kranj pripravljene scenarije, s katerimi bi preprečili nastanek škodljivih posledic.

Strinjala sta se, da je zagotavljanje varnosti prebivalcev najvišja prednostna naloga. V primeru morebitnih sprememb ali poslabšanja situacije bodo pristojne službe ukrepale hitro in učinkovito, da se prepreči razlitje. A kot je zagotovil župan, se vremenske razmere umirjajo in še enkrat zagotovil, da je stanje pod nadzorom.

Dolgoročno rešitev predstavlja nov ustrezen most, ki bi med drugim zagotovil ustrezno rešitev tudi za ta del kanalizacijskega sistema. Gre za pomemben infrastrukturni projekt Mestne občine (MO) Kranj, za katerega ima MO Kranj tudi že izdelan projekt in njegovo realizacijo načrtuje v naslednjih letih.