Skoči do osrednje vsebine

Pojasnilo glede uveljavitve znižane stopnje davka za gasilce

Zaradi številnih vprašanj gasilskih organizacij, ki se nanašajo na uveljavljanje posebne nižje stopnje davka na dodano vrednost pri nakupu gasilske opreme objavljamo pojasnilo s povezavo na najpogostejša vprašanja.

Minister za finance je v soglasju z ministrom za obrambo v petek, 15. septembra 2023, izdal Pravilnik o določitvi seznama tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva, za katere se davek na dodano vrednost (DDV) obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji petih odstotkov od davčne osnove.

V času izvajanja navedenega pravilnika so bila nekatera vprašanja izpostavljena, med drugim tudi, ali gasilske zveze lahko uveljavljajo znižano stopnjo DDV.

Na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije je objavljena dopolnitev podrobnejšega opisa »Stopnje DDV«, v katero so vključeni odgovori na vprašanja glede posebne nižje stopnje DDV za gasilske organizacije. Med njimi je pod točko 4.7 odgovor o možni uveljavitvi znižane pet odstotne stopnje DDV za gasilske zveze.