Skoči do osrednje vsebine

Smernice za vključevanje enakosti spolov v mednarodno razvojno sodelovanje zdaj tudi v angleščini

Smernice za vključevanje enakosti spolov v mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, ki jih je maja 2023 potrdila ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon, so zdaj na voljo tudi v angleškem jeziku. S tem smo omogočili dostop do smernic vsem partnerjev izvajalskih nevladnih organizacij in ustanov, ki v državah partnericah izvajajo razvojno sodelovanje.

Enakost spolov je temeljna človekova pravica in temeljna vrednota EU ter presečna tema mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije. Smernice za vključevanje enakosti spolov v mednarodno razvojno sodelovanje (v angleščini, pdf 1.343 KB) med drugim določajo, kako zunanjepolitične prioritete Slovenije, med katerimi so tudi boj za človekove in ženske pravice ter enakost spolov, vključiti v razvojne projekte. Hkrati definirajo mednarodno uveljavljene metodološke pristope k načrtovanju, izvajanju in evalvaciji razvojnih projektov, ki jih le-ti morajo vključevati, saj se z njimi povečuje učinkovitost aktivnosti na področju enakosti spolov in uresničujejo cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov.

S smernicami se Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve zavezuje, da bo do leta 2030 vsaj 85 odstotkov razvojnih projektov in programov vključevalo aktivnosti za enakost spolov in opolnomočenje žensk in deklic kot glavni ali pomemben cilj glede na metodologijo Odbora za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj.

Za boljše razumevanje ciljev in ozaveščanje o smernicah v zimskem času načrtujemo izvedbo delavnic, na katere bomo povabili izvajalke in izvajalce slovenskega razvojnega sodelovanja, slovenske nevladne organizacije in ustanove, kot tudi njihove partnerje v državah, kjer izvajajo razvojne in humanitarne projekte.