Skoči do osrednje vsebine

Četrta javna razprava za pripravo predloga sprememb zakona o skladnem regionalnem razvoju

V sredo, 25. oktobra 2023, je v prostorih Sodnega stolpa v Mariboru potekala četrta javna razprava v okviru priprave predloga sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Tokratna razprava je bila posvečena temam spremljanja regionalnega razvoja, o kazalnikih in merilih ter indeksu razvojne ogroženosti.
Uvodni razpravljavci na četrti javni razpravi za pripravo predloga sprememb zakona o skladnem regionalnem razvoju, med njimi Andreja Katič, državna sekretarka

Uvodni nagovor Andreje Katič, državne sekretarke Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, pristojne za regionalni razvoj | Avtor: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

1 / 3

V uvodnih nagovorih so zbrane nagovorili Aleksander Saša Arsenovič, župan Mestne občine Maribor in predsednik Razvojnega sveta vzhodne kohezijske regije, Andreja Katič, državna sekretarka Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, pristojna za regionalni razvoj, dr. Simon Kušar, izredni profesor na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani ter Metka Šošterič, vodja sektorja na načrtovanje regionalnega razvoja na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj.

Državna sekretarka je v uvodu poudarila, da neenakomeren regionalni razvoj in povečevanje razlik med regijami kaže na to, da je treba na regionalnem razvoju nekaj spremeniti in da tudi zato potrebujemo strategijo in vrednotenje regionalne politike. »Cilj je vzpostaviti strategijo, ki bo povečala pomen skladnega regionalnega razvoja in opolnomočila razvojne regije. Pomembno je, da strategija opredeljuje cilje in kazalnike ter redno poročanje na vladi in v državnem zboru, saj se bo na tak način o regionalnem razvoju razpravljajo kontinuirano, sistematično in na najvišji ravni.« Pri pripravi sprememb zakona smo ambiciozni, s spremembo zakona želimo opredeliti naloge kohezijskih in razvojnih regij ter okrepiti vloge regionalnih razvojnih agencij in urediti način financiranja, je še v uvodu dodala državna sekretarka Katič.

Državna sekretarka je udeležence povabila, da posredujejo prispevke, tudi strokovne, saj je načrtovano, da je predlog zakona pripravljen do konca tega leta, ki bo potem posredovan še v javno razpravo.

Arsenovič je v uvodu opozoril na povečanje razvojnega razkoraka med vzhodno in zahodno kohezijsko regijo in udeležencem zastavil vprašanje ali državni proračun sledi ideji in ciljem evropske kohezijske politike o zmanjševanju razlik med posameznimi regijami.

Sledila je razprava  dr. Kušarja z Oddelka za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, ki je poudaril, da spremljanje regionalnega razvoja v Sloveniji v tem trenutku ni sistematično urejeno, da manjka strategija regionalnega razvoja ter sistem kazalnikov za spremljanje in vrednotenje kazalnikov. »Pomembno je, da imamo nespremenljiv sistem kazalnikov, ki omogoča spremljanje v daljšem časovnem obdobju, kot tudi spremenljiv sistem kazalnikov, ki je vezan na cilje regionalne politike.«

Metka Šošterič, vodja sektorja na načrtovanje regionalnega razvoja na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj je podala informacijo, da so vse dosedanje razprave, zapisniki in predlogi objavljeni tudi na spletni strani ministrstva ter še enkrat povabila udeležence k posredovanju predlogov.