Skoči do osrednje vsebine

Obtožbe o "starševskem odtujevanju" valijo krivdo iz storilca na žrtev nasilja

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opažamo, da se je uporaba koncepta »starševskega odtujevanja« v slovenski sodni praksi in v delu centrov za socialno delo zelo razširila. Centre za socialno delo opozarjamo na spornost uporabe neznanstvenega koncepta »starševskega odtujevanja« in pozivamo k uporabi znanstvenih metod in konceptov.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opažamo, da se je uporaba koncepta »starševskega odtujevanja« v slovenski sodni praksi in v delu centrov za socialno delo zelo razširila. Koncept »starševskega odtujevanja« je prisoten že skoraj 40 let, a do danes ni dobil znanstvene podlage, zato ga ugledne mednarodne organizacije in stroka zavračajo, hkrati pa opozarjajo na njegovo razširjenost in pasti uporabe le tega. Uporaba koncepta starševskega odtujevanja je posebej nevarna v primerih nasilja v družini, saj se lahko izkorišča zoper žrtve nasilja v družini. Priznavanje koncepta odtujevanja lahko ustvari dvom v starševske sposobnosti žrtve nasilja, krivda in (so)odgovornost za nasilje se prenese iz povzročitelja nasilja na žrtev, hkrati pa se zmanjša pomen dejanskega nasilja, ki se je v družini zgodilo. Iz tega razloga je Evropski parlament v Resoluciji o vplivu nasilja v družini in pravic do varstva in vzgoje na ženske in otroke države članice pozval, naj v zakonodaji in sodnih postopkih prepovedo uporabo omenjenega koncepta. Italija je temu pozivu že sledila in z odločbo Vrhovnega sodišča prepovedala uporabo koncepta »odtujevanja«.

Ocenjujemo, da bi tudi Slovenija morala slediti Italiji in upoštevati poziv Evropskega parlamenta. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je vsem centrom za socialno delo poslalo okrožnico, v kateri jih opozarjamo na spornost uporabe neznanstvenega koncepta »starševskega odtujevanja« in pozivamo k uporabi znanstvenih metod in konceptov. Pripravili smo izobraževanje za socialne delavke in delavce, ta tematika bo tudi obravnavana v okviru Nacionalne konference – Starševstvo in stiki v primerih nasilja v družini, ki jo ob dnevih boja proti nasilju nad ženskami organizira naše ministrstvo skupaj z Ministrstvom za pravosodje, Ministrstvom za notranje zadeve, Društvom SOS za ženske in otroke – žrtve nasilja, Društvom za nenasilno komunikacijo in Pravnim centrom za varstvo človekovih pravic in okolja – PIC.