Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 65. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1B. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnih tožbah – skrajšani postopek, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog uredbe o zagotavljanju pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije, Poročevalka: mag. Katarina Štrukelj

2. Predlog sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Izola Ospedale Generale Isola, Poročevalka: dr. Valentina Prevolnik Rupel

2A. Predlog strategije vključevanja tujcev, ki niso državljani Evropske unije, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije, Poročevalec: Boštjan Poklukar

3. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Dvojezična srednja šola Lendava - Ktnyelvű Kzpiskola, Lendva« (DOKONČNA OBRAVNAVA)Poročevalec: dr. Darjo Felda

3A. Predlog sklepa o zagotovitvi pravic porabe iz sredstev sklada proračunske rezerve (humanitarna pomoč prebivalcem Kraljevine Maroko po potresu in prebivalcem Libije po poplavah), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

3B. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MOPE, MDDSZ, MF, MKGP, MVI, MGTŠ, MNVP, MZEZ, MK, MVZI, Vrhovno sodišče RS), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

III. ZADEVE EU

4. Izhodišča za udeležbo ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanje Fajon na ministrski konferenci Večja in močnejša Unija – kako pripraviti EU na širitev in države kandidatke na pristop 2. novembra 2023 v Berlinu, Poročevalka: Tanja Fajon

4A. Informacija o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za notranje zadeve Helge Dobrin na srečanju Neformalne EU mreže nacionalnih poročevalcev ali enakovrednih mehanizmov za boj proti trgovini z ljudmi 6. in 7. novembra 2023 v Bruslju, Poročevalec: Boštjan Poklukar

5. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Dogodku na visoki ravni "Prihodnost dela in socialnega dialoga" 21. in 22. septembra 2023 v Santiagu de Compostela (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

6. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialna politika) 9. oktobra 2023 v Luksemburgu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

7. Poročilo o udeležbi ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanje Fajon na neformalnem videokonferenčnem srečanju ministrov EU za zunanje zadeve 10. oktobra 2023 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

8. Predlog sklepa o potrditvi Memoranduma o sodelovanju pri nudenju razvojne pomoči med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Severne Makedonije, Poročevalka: Tanja Fajon

9. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Italijanske republike (Četrtim polkom specialnih sil Italijanske vojske) o skupnem usposabljanju sil za specialno delovanje na ozemlju Republike Slovenije, Poročevalec: Marjan Šarec

9A. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Italijanske republike o navzkrižnem usposabljanju s področja IMINT na ozemlju Republike Slovenije, Poročevalec: Marjan Šarec

9B. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za narodno obrambo Helenske republike o podpori države gostiteljice Slovenski vojski med udeležbo na bojnem streljanju zrak-zrak, izvedenem na območju LGD-16 (strelišče Zakintos) od 13. do 17. novembra 2023, Poročevalec: Marjan Šarec

10. Informacija o nameravanem podpisu tehničnega dogovora o zagotovitvi podpore države gostiteljice za vajo Bison Counter 2023 od 6. do 19. novembra 2023 v Španiji, Poročevalec: Marjan Šarec

10A. Informacija za predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar ob uradnem obisku predsednika Črne gore Jakova Milatovića 6. in 7. novembra 2023 v Republiki Sloveniji, Poročevalka: Tanja Fajon

10B. Izhodišča za uradni obisk ministra za obrambo Marjana Šarca od 5. do 7. novembra 2023 v Gruziji, Poročevalec: Marjan Šarec

10C. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 42. zasedanju generalne konference UNESCO od 7. do 22. novembra 2023 v Parizu, Poročevalec: dr. Igor Papič

11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 78. zasedanju Odbora Združenih narodov proti mučenju 15. in 16. novembra 2023 v Ženevi, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

11A. Informacija o obisku ministra za varnost Bosne in Hercegovine Nenada Nešića 7. in 8. novembra 2023 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Boštjan Poklukar

12. Poročilo o udeležbi tripartitne delegacije Republike Slovenije na 111. rednem zasedanju Mednarodne konference dela med 5. in 16. junijem 2023 v Ženevi ter informacija o sprejetju pravnih standardov Mednarodne organizacije dela (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

14. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Kaloha v zvezi z ukrepi zoper nasilje v družini (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Luka Mesec

15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreja Kosija v zvezi s posledicami ukinitve avtocestne policije (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar

16. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z imenovanjem članov Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in članov Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matej Arčon

17. Predlog odgovora na poslansko pobudo Ferenca Hrovátha in Felicea Žiže v zvezi z uvedbo virtualne vstopne točke tudi v italijanskem in madžarskem jeziku (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh