Skoči do osrednje vsebine

Na Ptuju poteka 3. Kongres o vodah

Na dvodnevnem strokovnem srečanju, ki se je danes začel na Ptuju, bodo razprave zaradi dogodkov v letošnjem avgustu še bolj aktualne kot v preteklih letih. Zbrane sta uvodoma pozdravili tudi državna sekretarka iz kabineta predsednika vlade Maša Kociper in direktorica direkcije za vode mag. Neža Kodre.

Program kongresa je osredotočen na rabo vode, poseganje v vodni in obvodni prostor, stanje vodnih in morskih ekosistemov ter biotsko raznovrstnost. Kot so navedli organizatorji kongresa (to je kar 23 nevladnih strokovnih združenj in društev) želijo s takšnim dogodkom odpreti forum za razpravo o ključnih vprašanjih upravljanja voda. Osrednji poudarek kongresa je interdisciplinarnost upravljanja voda, ki se odraža v povezovanju različnih strokovnih znanj, v medresorskem sodelovanju, vključevanju deležnikov in vpetosti upravljanja slovenskih voda v mednarodni strokovni in politični prostor.

Udeležence je v imenu ministrice mag. Alenke Bratušek, ki je trenutno v funkciji ministrice za naravne vire in prostor, uvodoma nagovorila državna sekretarka iz kabineta predsednika vlade Maša Kociper. Pozdravila je organiziranje tovrstnih srečanj, kjer lahko predstavniki različnih strok, organizacij in interesnih skupin odprto izmenjujejo mnenja, kar je v času, ko se v državi spopadamo s sanacijo škode po obsežnih poplavah, še posebej pomembno.

Ob tem je pojasnila, da se poleg številnih drugih ukrepov, ki jih v zadnjih tednih izvaja vlada, pripravljajo tudi spremembe tako imenovane poplavne uredbe, s katero se bodo zaostrili pogoji umeščanja nekaterih objektov v prostor. Prvič doslej pa v ujmi prizadetim občinam nakazujemo predplačila za nujno sanacijo v višini do 40 % predhodno ocenjene škode. Kar velja tudi za neurja in poplave, ki so Slovenijo prizadela v maju in juliju, najbolj pa v avgustu, je še pojasnila.

»Obnova po poplavah in naše delovanje na področju zmanjševanja poplavne ogroženosti v prihodnje bo temeljilo na vključevanju vseh akterjev, sodelovanju z občinami, regijami in občani, nevladniki, strokovnjaki, in na sodelovanju z vsemi drugimi, ki delujejo na tem področju. Brez tega si ne predstavljam učinkovitega in uspešnega upravljanja z vodami,« je ob koncu še izpostavila Kociprova.

Že zdaj, v fazi izrednih ukrepov, aktivno sodelujemo z vsemi sektorji in si prizadevamo najti kompromise ter skupne rešitve, zato na dobro sodelovanje računamo tudi v fazi obnove, ki sledi, pa je poudarila direktorica Direkcije Republike Slovenije za vode mag. Neža Kodre. »Čakajo nas pomembne odločitve o upravljanju voda na področju načrtovanja nadaljnjih investicij, urejanja vodotokov in upravljanja s prostorom. Jasno je, da bodo v luči podnebnih sprememb tovrstni dogodki vedno pogostejši in tudi bolj intenzivni. Zato se veselim zaključkov Kongresa o vodah, ki naslavlja zelo aktualne in relevantne teme, s katerimi se soočamo trenutno in ki bodo pomembne tudi pri oblikovanju prihodnjih pristopov k upravljanju voda,« je zaključila.