Skoči do osrednje vsebine

Pojasnilo o pridobitvi nove izkaznice z oznako pravice do dostopa na trg dela za tujce

8. julija 2023 se je začel uporabljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-D).

Ta v novi 20. točki drugega odstavka 5. člena določa, da se določbe zakona ne uporabljajo za tujce, ki se zaposlujejo pri delodajalcih s področja javnega sektorja, ki izvajajo zdravstveno dejavnost, v javnih zavodih, ki izvajajo institucionalno varstvo odraslih oseb, v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, v varstveno delovnih centrih in socialno varstvenih zavodih za usposabljanje, v javnih zavodih, ki izvajajo socialnovarstveno storitev pomoč družini na domu, in v javnih socialno varstvenih zavodih, ki izvajajo socialnovarstvene storitve.

Ne glede na to mora tujec, ki v Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela (na primer na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine, študija) in se želi v času veljavnosti tega dovoljenja zaposliti pri zgoraj navedenih delodajalcih s področja javnega sektorja, na podlagi devetega odstavka 58. člena Zakona o tujcih obstoječo izkaznico dovoljenja za začasno prebivanje zamenjati za novo, na kateri se označi pravica do dostopa na trg dela.

Tujčevemu (bodočemu) delodajalcu iz 20. točke drugega odstavka 5. člena zakona za izdajo nove izkaznice ni treba vložiti sporočilo o prostem delovnem mestu (PD-obrazec) in posledično pridobiti pisnega obvestila in informativnega lista Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Namreč, upravna enota, na območju katere tujec prebiva, novo izkaznico, na kateri se označi pravica do dostopa na trg dela, v takem primeru izda na podlagi predložene pogodbe o zaposlitvi, podpisane s strani delodajalca s področja javnega sektorja.

Tujec mora novo izkaznico, na kateri je označena pravica do dostopa na trg dela, pridobiti, preden ga delodajalec vključi v obvezna socialna zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.