Skoči do osrednje vsebine

Razpis konzultacij in jesenskega izpitnega roka za strokovne izpite iz varstva arhivskega gradiva

Konzultacije za strokovne izpite na področju varstva arhivskega gradiva bodo potekale 24. oktobra 2023, jesenski izpitni rok 22. novembra 2023.

Konzultacije za strokovne izpite in termin jesenskega izpitnega roka za strokovne izpite na področju varstva arhivskega gradiva

Komisija za strokovne izpite na področju varstva arhivskega gradiva obvešča, da bodo konzultacije za strokovne izpite na področju varstva arhivskega gradiva v torek, 24. oktobra 2023, v prostorih Arhiva Republike Slovenije na Zvezdarski 1 v Ljubljani.

Konzultacij se lahko udeležijo kandidati za opravljanje strokovnega izpita na področju varstva arhivskega gradiva, katerih pripravništvo/usposabljanje se končuje in želijo pristopiti k opravljanju strokovnega izpita v jesenskem izpitnem roku 2023, ter drugi kandidati, ki opravljajo pripravništvo oziroma se usposabljajo za delo na področju varovanja arhivskega gradiva v slovenski javni arhivski mreži. 

Jesenski izpitni rok za strokovne izpite na področju varstva arhivskega gradiva je razpisan za sredo, 22. novembra 2023, v sejni sobi Arhiva Republike Slovenije, Ljubljana, Zvezdarska ul. 1.

Prijavo na strokovni izpit lahko podajo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje iz 2., 3., 4., 6. in 7. člena Pravilnika o strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na področju varstva arhivskega gradiva (Ur. l. RS, št. 33/17) ter Arhivu Republike Slovenije pošljejo pisno prijavo na izpit z dokumentacijo, ki jo zahteva 3. odstavek 10. člena istega Pravilnika, najpozneje do 6. novembra 2023 do 24:00.