Skoči do osrednje vsebine

Izvedenih več ogledov območja in objektov v naselju Struge

Predstavniki vladnih služb so večkrat pojasnili in zagotovili, da bodo za naselje Struge našli najboljšo rešitev, ki bo zagotovila varnost prebivalcev in njihovega premoženja.

Izvedenih je bilo več ogledov območja in objektov. Na terenu sta oglede opravili Državna tehnična pisarna in Direkcija Republike Slovenije za vode. Na enem od ogledov so bili prisotni tudi podžupan in nekateri prebivalci Strug. Na podlagi strokovne ocene so bila podana pojasnila in priporočila ter predlagani začasni ukrepi za zavarovanje objektov in vodovoda. Izpostavljeno je bilo, da je naselje mogoče zavarovati s protipoplavnimi ukrepi, vendar problematičen ostaja plaz, ki bi lahko ogrozil naselje in njegove prebivalce.

Državna tehnična pisarna je zato angažirala dodatne strokovnjake geološke stroke, ki so pregledali plaz in predlagali nekatere dodatne ukrepe oziroma raziskave. Na tej osnovi bo izdelano mnenje, ki bo podlaga za nadaljnje ukrepanje.

Strokovnjaki Državne tehnične pisarne so v zadnjih dneh pregledali vse objekte oziroma hiše v naselju. Pripravljajo nabor nujnih statičnih ukrepov po posameznih objektih, ki jih bo treba izvesti, da se prepreči morebitna nadaljnja škoda na objektih. Poleg tega pripravljajo poročila, ki bodo vročena lastnikom hiš.

Zavedamo se stiske prebivalcev Strug, vendar je treba zagotoviti tudi njihovo varnost in najti dolgoročne rešitve. Na podlagi vseh izvedenih aktivnosti bodo v kratkem oblikovane alternativne rešitve, če bodo strokovnjaki ocenili, da zaradi plazu ni mogoče zagotoviti varnosti prebivalcev Strug. O tem bodo seznanjeni prebivalci, lastniki objektov in javnost.