Skoči do osrednje vsebine

Izjava glede notifikacije Avstrije o podaljšanju mejnega nadzora na meji s Slovenijo

Republika Avstrija je 11. oktobra 2023 obvestila Evropsko komisijo, Evropski parlament in države članice, da za obdobje od 12. novembra 2023 do 11. maja 2024 ponovno podaljšuje nadzor na notranji schengenski meji z Republiko Slovenijo.

Med razlogi za sprejem te odločitve Republika Avstrija med drugim navaja nestabilne migracijske in varnostne razmere v EU, izrazito povečanje števila ilegalnih migrantov na tako imenovani balkanski poti in posledično s prosilci za azil preobremenjen nacionalni sistem ter številna varnostna tveganja v povezavi z vojno v Ukrajini. Skupnih ukrepov z Madžarsko in Slovenijo zaradi kratkega časa trajanja naj še ne bi bilo mogoče oceniti. Ti ukrepi naj tudi ne bi bili zadovoljivo nadomestilo za obstoječi začasni mejni nadzor.

Na zahtevo Republike Slovenije je Evropska komisija spomladi začela uradno posvetovanje, v katerem preverja ali Republika Avstrija podaljšuje mejni nadzor na način, ki ni potreben in sorazmeren ter ne temelji na obstoju nove resne grožnje, ki vpliva na javni red ali notranjo varnost. Hkrati sta Republika Slovenija in Republika Avstrija začeli izvajati skupne policijske patrulje, ki jasno dokazujejo, da so alternativni ukrepi dejansko učinkovitejši kot nadzor na meji. Zato menimo, da je Republika Avstrija ponovno sprejela prekomeren ukrep. V luči sodbe Sodišča EU iz aprila 2022 Slovenija pričakuje tudi jasen odziv Evropske komisije.