Skoči do osrednje vsebine

Objavljen poziv za člane/članice področnih odborov za poklicne standarde

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na spletni strani objavilo Poziv za posredovanje predlogov za člane oziroma članice področnih odborov za poklicne standarde. Predloge za imenovanje bomo sprejemali do vključno 15. novembra 2023.

Področne odbore za poklicne standarde imenuje minister, pristojen za delo, na predlog zbornic, združenj delodajalcev, poklicnih združenj, nevladnih organizacij, sindikatov in pristojnih ministrstev. 

Področni odbori opravljajo naslednje naloge:

  • obravnavajo utemeljenost pobud za poklicne standarde in kataloge standardov strokovnih znanj in spretnosti (v nadaljnjem besedilu: katalog),
  • predlagajo prioritete priprave poklicnih standardov in katalogov pristojnemu strokovnemu svetu,
  • predlagajo metodologijo za pripravo poklicnega standarda in kataloga,
  • predlagajo pripravo poklicnih standardov in katalogov,
  • predlagajo sezname uveljavljenih strokovnjakov za pripravo poklicnih standardov, profilov poklicev in katalogov,
  • predlagajo strukturo kvalifikacij za področje,
  • usklajujejo vsebine poklicnih standardov in katalogov,
  • predlagajo revizijo poklicnih standardov in katalogov,
  • predlagajo poklicne standarde in kataloge pristojnemu strokovnemu svetu.

Področni odbori predlagajo posameznim panogam pripravo poklicnega standarda in kataloga ter za to nalogo imenujejo delovno skupino uveljavljenih strokovnjakov.

Več informacij: Poziv za posredovanje predlogov za člane oziroma članice področnih odborov za poklicne standarde