Skoči do osrednje vsebine

Pametno v prostoru - Mesec prostora

Mesec prostora, ki poteka že deseto leto zapored, se začenja 2. oktobra, ko obeležujemo Svetovni dan Habitata, posvečenega mestom in naseljem. Osrednji slogan letošnjega Meseca prostora, ki poteka pod okriljem Ministrstva za naravne vire in prostor je »Pametno v prostoru«.

S sloganom želimo poudariti, da s prostorom moramo ravnati preudarno, racionalno, s premislekom, strokovno, v javno korist in izhajajoč iz potreb ljudi po kakovosti življenj. Poudarjamo tudi  misel na to, kako bodo današnji posegi v prostor vplivali na družbo, okolje in naše življenje v prihodnosti. Do začetka novembra se bo, sedaj lahko rečemo že tradicionalno, odvila vrsta zanimivih dogodkov in aktivnosti, ki naslavljajo aktualne teme urejanja prostora in prostorskega razvoja.  

Poplave, ki smo jim bili priča letos poleti, so pokazale, kako pomembno je celostno in strokovno utemeljeno – pametno - poseganje v prostor narave, podeželja, mest in naselij.

Urejanje prostora si lahko predstavljamo kot strateško igro načrtovanja z upoštevanjem mnoštva interesov in pravil ter s pogledom daleč naprej v prihodnost. Pametno načrtovanje in odločitve v prostoru so ključnega pomena za reševanje izzivov podnebnih in demografskih sprememb, stanovanjske problematike, oskrbe z energijo, prehoda na trajnostno mobilnost, doseganja prehranske varnosti, digitalizacije in globalizacije.

Vse te izzive naslavlja nova Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 (SPRS),  ki je bila sprejeta julija letos in vzpostavlja odgovornejši odnos do prostora. V njej so upoštevani aktualni izzivi urbanizma, podnebnih sprememb, stanovanjske oskrbe, trajnostne mobilnosti, prehranske in energetske samooskrbe ter vpetosti v mednarodni prostor.

Prostor je omejena naravna dobrina, s katero je treba ravnati izjemno skrbno, celovito in pametno. Je ogledalo družbe, saj vse naše ravnanje - ekonomsko, družbeno in individualno - pušča sledi v prostoru. Odseva kulturo, identiteto in stanje duha v družbi, našo preteklost in možnosti za prihodnost. Kakovost bivanja, kakovost prostora, naselij in kulture gradnje so ključnega pomena za doseganje blaginje prebivalcev in obenem njen odraz.

Na spletni strani Ministrstva za naravne vire in prostor so zbrani dogodki, ki potekajo v Mesecu prostora 2023.

Vabljeni k sodelovanju in udeležbi na dogodkih.