Skoči do osrednje vsebine

Za znanost največ sredstev v zgodovini Slovenije

Znanstvenoraziskovalna in inovacijska dejavnost sta ključni za razvoj slovenske družbe in gospodarstva, zato z veseljem ugotavljamo, da so sredstva, načrtovana za znanost in inovacije, v letu 2024 višja kot kadarkoli prej. Informacije o nižanju sredstev za znanost, ki so se pojavile v javnosti, so tako napačne.

Vlada Republike Slovenije je na proračunski seji 28. septembra 2023 še dodatno povečala sredstva za znanost, in sicer za 30 milijonov evrov. »Vlada je s tem dala jasno sporočilo glede pomena znanja za nadaljnji razvoj Slovenije,« pravi minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič.

Sredstva integralnega proračuna, namenjena za znanstvenoraziskovalno dejavnost v okviru Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI), tako znašajo po zadnji proračunski seji Vlade RS skoraj 420 milijonov evrov (v letošnjem letu 380 milijonov evrov). »Kljub zaostrenim javnofinančnim razmeram in reševanju posledic poplav se je Vlada RS odločila za kontinuirano in povečano podporo znanosti in inovacijam, s čimer sledi pristopom razvojno najuspešnejših držav, kjer razvoj in rast temeljita na znanju in inovacijah,« poudarja minister dr. Papič in ob tem izpostavlja: »Takšna usmeritev Vlade RS in povečanje integralnih sredstev državnega proračuna v teh razmerah predstavlja za raziskovalne organizacije ter institucije znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega ekosistema veliko odgovornost, da bodo sredstva učinkovito porabljena s kar največjim vplivom na razvoj gospodarstva in družbe kot celote.«

Ob tem poudarjamo, da prvič k področju raziskav in inovacij pristopamo skupaj in koordinirano kot celotna vlada. Tudi drugi resorji bodo namenili sredstva za področje raziskav in inovacij v višini 37 milijonov evrov, v precejšnjem delu tudi prek Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (ARIS), ki je bila ustanovljena v letošnjem letu ravno z namenom, da se sredstva za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost združujejo na enem mestu in da se na ta način zagotovi večja transparentnost, koordiniranost ter stabilnost financiranja.

S sredstvi, ki jih je Vlada RS namenila za znanstvenoraziskovalno dejavnost, bomo lahko uspešno nadaljevali z zastavljenimi cilji, vključno s poglabljanjem mednarodnega sodelovanja, krepitvijo sodelovanja z gospodarstvom, prenosom znanja v gospodarstvo ter širše družbeno okolje in na ta način tvorno prispevali k  razvoju Slovenije.

Ključni poudarki na področju znanstvenoraziskovalne politike v prihodnjih letih:

  • krepitev podpore sodelovanja z gospodarstvom ter vključitev znanosti in inovacij v razvojna prizadevanja Slovenije;
  • krepitev stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti;
  • podpora mlajšim raziskovalkam in raziskovalcem ter podpora njihovim samostojnim karieram;
  • privabljanje odličnih slovenskih raziskovalk in raziskovalcev, ki delajo v tujini, nazaj v Slovenijo;
  • podpora najuspešnejšim slovenskim raziskovalkam in raziskovalcem v mednarodnem prostoru;
  • podpora tematsko usmerjenim inštrumentom financiranja za razvoj konkurenčne prednosti v skladu s strateškimi prioritetami države.

Sredstva integralnega proračuna Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Podrobnejši pregled razporeditve sredstev namenjenih za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (v evrih).

Sredstva integralnega proračuna Rebalans 2023 Predlog FN 2024 v okviru potrjenih limitov na Vladi Predlog FN 2025 v okviru potrjenih limitov na Vladi
Skupaj 377.142.469 416.438.288 426.181.788

Opomba: Predlog finančnega načrta (predlog FN)

Sredstva Evropske kohezijske politike, Sklada za pravičen prehod ter Načrta za okrevanje in odpornost v okviru MVZI

Podrobnejši pregled razporeditve sredstev namenjenih za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (v evrih).

Sredstva EKP, Sklada za pravičen prehod, NOO (brez DDV) 2023 2024 2025
SKUPAJ 47.608.715 98.324.310 160.955.511

Opomba: Sredstva Evropske kohezijske politike (sredstva EKP)
Načrta za okrevanje in odpornost (NOO)

Sredstva MVZI iz Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo

Podrobnejši pregled razporeditve sredstev namenjenih za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (v evrih).

Sredstva po letih 2023 2024 2025
Letna vrednost sredstev MVZI (v evrih) 12.600.000 7.500.000 11.900.000
Epruvete in mikroskop, v ozadju laborantka pri delu.

Sredstva za znanost in inovacije bodo v letu 2024 višja kot kadarkoli prej. | Avtor: Depositphotos