Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih slovenskemu jeziku ter njegovi promociji

Na spletni strani ministrstva je bil objavljen Javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letu 2024 (JR-PROMOCIJA-SJ-24). Rok za prijavo je 6. november 2023.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki s pomočjo kulturno-umetniške ponudbe različnih zvrsti in dodatnih izobraževalnih dejavnosti krepijo jezikovne zmožnosti v slovenščini oziroma v prilagojenih načinih sporazumevanja, pri čemer so predmet financiranja izobraževalne dejavnosti, in ne produkcija kulturno-umetniških vsebin (izjema so prilagoditve teh vsebin v smislu dostopnosti). Projekti so namenjeni skupinam oseb, ki zaradi različnih oviranosti in specifičnih okoliščin težje krepijo svoje sporazumevalne zmožnosti in tudi težje dostopajo do kulturno-umetniške ponudbe v Republiki Sloveniji.

Javni poziv je bil 29. septembra 2023 objavljen v Uradnem listu