Skoči do osrednje vsebine

Članek v reviji Slovenska vojska o komuniciranju vlade ob največjih poplavah

Direktorica urada Petra Bezjak Cirman je za posebno številko revije Slovenska vojska "Poplave Solidarnost Mostovi" spregovorila o komuniciranju vlade ob največjih poplavah, to je od aktivacije državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah 4. avgusta, pa do 22. avgusta, ko smo na uradu pripravili prvo delno poročilo o izvedenih komunikacijskih aktivnostih in usklajevanju kriznega komuniciranja.
Petra Bezjak Cirman za govorniškim odrom v uniformi civilne zaščite.

Direktorica Urada vlade za komuniciranje Petra Bezjak Cirman | Avtor: Katja Kodba/STA

Vsebina članka: Komuniciranje vlade ob največjih poplavah v Sloveniji

Za večino zaposlenih na Uradu vlade za komuniciranje Republike Slovenije (UKOM) je bil petek, 4. avgusta, dopustniški dan, saj so se začele težko pričakovane vladne počitnice, ko ni bilo predvidenih sej vlade. Jutranji spanec je prekinil klic iz štaba Civilne zaščite Republike Slovenije, ki ga vodi poveljnik Srečko Šestan, da je bil aktiviran državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah ter da se bo sestal štab, pri čemer je predvidena udeležba našega predstavnika. Seje štaba se je zaradi moje odsotnosti udeležila namestnica, že naslednjega dne pa sem se udeležila seje vlade in se pridružila sodelavcem, da smo skrbeli za celovito, točno ter pravočasno obveščanje slovenske in tuje javnosti.

Po uredbi o kriznem upravljanju in vodenju ter navodilu Nacionalnega centra za krizno upravljanje namreč UKOM usklajuje krizno komuniciranje ob pojavu kompleksne krize, kot so na primer hujše naravne ali druge nesreče. UKOM je kot osrednja strokovna vladna služba za komuniciranje z javnostmi usklajeval krizno komuniciranje med vključenimi ministrstvi in vladnimi službami ter zagotavljal strokovno podporo in informativno-servisne storitve službam za odnose z javnostmi ministrstev, vladnih služb ter drugih v krizni odziv vključenih organov. V sodelovanju s štabom Civilne zaščite Republike Slovenije (CZ RS), predstavnikom za odnose z javnostmi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) ter drugimi ministrstvi in državnimi organi smo usklajevali ter pripravljali informacije in sporočila za javnost ter jih posredovali javnosti po tradicionalnih medijih, na spletnem mestu GOV. SI in družbenih omrežjih; organizirali in vodili smo izjave ter novinarske konference; v sodelovanju s predstavniki za odnose z javnostmi Ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) ter Slovenske turistične organizacije smo obveščali tujo splošno javnost; skrbeli za ekipe tujih medijev in novinarjev v Sloveniji; spremljali poročanje domačih in tujih medijev ter pripravljali izbore prispevkov, objavljenih v njih, preglede in analize medijskega poročanja; skrbeli, da so imeli javnost in mediji na voljo informativno in drugo razlagalno gradivo.

Komuniciranje z mediji

Z info.ukom@gov.si smo s sporočili za javnost, najavami izjav, novinarskih konferenc ter dogodkov na terenu ter s sprotnimi pisnimi in ustnimi odgovori na novinarska vprašanja zagotavljali pretok pomembnih informacij. Komunicirali smo tudi z lokalnimi mediji. Prejeli smo več deset klicev novinarjev na dan ter sproti odgovarjali na pisna novinarska vprašanja.

V imenu vlade in URSZR smo od 4. do 22. avgusta pripravili 31 sporočil za javnost ter jih kot novice objavili na posebnem spletnem mestu GOV.SI in jih prevedli v angleščino. Izmed teh smo jih 13 objavili pod profilom predsednika vlade. Glavna sporočila smo posredovali tudi po družbenih omrežjih vlade.

UKOM je v navedenem obdobju v skladu z državnim načrtom za zaščito in reševanje ob poplavah napisal 18 sporočil za javnost, jih poslal v prevod v angleški jezik ter distribuiral po klasičnih komunikacijskih kanalih in družbenih omrežjih. Izmed teh jih je bilo sedem pripravljenih po izjavah za javnost poveljnika CZ RS ter strokovnjakov Agencije Republike Slovenije za okolje in Direkcije Republike Slovenije za vode. Eno sporočilo za javnost je bilo pripravljeno po zasedanju Sveta za nacionalno varnost v razširjeni sestavi 5. avgusta, deset sporočil pa smo komunicirali po sejah vlade na temo poplav.

Od prvega dne po aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah smo pripravljali redne novinarske konference in izjave ter zagotavljali njihove neposredne prenose na vladnih kanalih in TV Slovenija, pri čemer smo zagotovili tudi tolmačenje v znakovni jezik. S podnapisi obdelane videoposnetke smo objavili na uradnem spletnem mestu ter na družbenih omrežjih vlade. Nacionalnim in regionalnim televizijskim hišam smo omogočili neposreden dostop do strežnika, na katerega nalagamo svoje videoposnetke, ki so medijem prosto na voljo za nadaljnjo uporabo oziroma predvajanje.

Tujo javnost smo obveščali po spletnih straneh GOV.SI in slovenia.si ter se s Slovensko tiskovno agencijo dogovorili, da so za slovensko javnost odprli svojo angleško stran. Na temo poplav smo pripravili posebno izdajo tedenskega novičnika Slovenia Weekly. V sodelovanju z MZEZ smo sporočila pošiljali slovenskim diplomatsko-konzularnim predstavništvom.

Slovenskim televizijam smo v sodelovanju s poveljnikom Šestanom, kabinetom predsednika vlade, resornimi ministri ter različnimi strokovnjaki redno zagotavljali sogovornike v osrednjih prime time oddajah. Med odmevnejšimi nastopi na tujih televizijah je bil intervju predsednika vlade dr. Roberta Goloba za CNN, saj so se njihovi novinarji po informacije obrnili prav na UKOM. Ob obiskih predsednika vlade na terenu smo zagotavljali tudi medijsko logistiko. Med dogodki je izstopal obisk predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen na Koroškem.

Komuniciranje na spletu

Za komuniciranje smo uporabili vladne račune na Twitterju (X), Facebooku, Instagramu ter profilu Instagram Slovenia, YouTubov kanal, na katerem smo neposredno prenašali izjave in novinarske konference, ter vladni račun Flickr, na katerega smo naložili več kot 430 fotografij.

Za splošno obveščanje smo pripravili jasne in razumljive infografike (skupno 35, izmed teh 22 informativnih grafik oziroma objav z najpomembnejšimi informacijami, opozorili in konkretnimi nasveti, ter tri videoklipe z novinarskih konferenc in iz oddaje na CNN). Največji doseg na Facebooku sta imeli objava z opozorilom o polnih skladiščih na Koroškem (doseg 142.603 uporabnikov) in grafika Policije, ki prikazuje položaj rok, ki helikopterju sporoča, da potrebujemo pomoč (doseg 135.418 uporabnikov).

Za resorje smo pripravili enotno grafično podobo za komuniciranje na družbenih omrežjih in jo tudi odstopili URSZR za zelo odmevno aplikacijo Poplave 2023.

Na GOV.SI smo v soboto, 5. avgusta, vzpostavili posebno spletno stran Slovenijo prizadele najhujše poplave, na kateri smo začeli objavljati prve informacije, predvsem o zaščitnem ravnanju ljudi na poplavljenih in ogroženih območjih. Od 5. do 21. avgusta je bilo na strani 81.193 ogledov. V nedeljo, 6. avgusta, smo postavili angleško stran Worst floods hit Slovenia z osnovnimi informacijami za tuje javnosti. Odgovorili smo na številna vprašanja državljanov. Vse naloge smo uspešno in učinkovito opravili predvsem zaradi zanesljivih sodelavcev na UKOM in v službah za odnose z javnostmi najbolj izpostavljenih ministrstev ter vladnih služb.