Skoči do osrednje vsebine

Notranji ministri EU v Bruslju zlasti o migracijah

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je udeležil zasedanja Sveta ministrov EU za pravosodje in notranje zadeve v Bruslju.

Dopoldansko zasedanje je bilo v veliki meri osredotočeno na migracije, zlasti na zunanjo dimenzijo migracij. Po nedavnih dogodkih v naši bližnji soseščini, ki so posledica politične nestabilnosti in naravnih katastrof, je bilo povečanje nedovoljenih vstopov v EU pričakovano. »Posledice naravnih katastrof je treba čim prej sanirati, saj v nasprotnem primeru lahko pride do še povečanih migracijskih tokov,« je povedal minister Poklukar in dodal, da se zavedamo razsežnosti problema, s katerim se trenutno sooča Italija, in pozdravljamo načrt Evropske komisije za Lampeduso.

»Ob tem pa ne smemo zanemariti tudi drugih poti, predvsem zahodnobalkanske,« je poudaril minister. Nadaljevati moramo z implementacijo akcijskega načrta za Zahodni Balkan in predvsem okrepiti varovanje zunanjih meja EU, tudi s pomočjo agencije Frontex. »Slovenija je svojo nalogo varovanja zunanje meje EU opravila korektno in enako pričakujemo tudi od ostalih,« je še dejal. Z zanimanjem pričakujemo tudi napovedano šesto poročilo na podlagi mehanizma za zadržanje izvzetja iz vizumske obveznosti. Pri tem spodbujamo partnerje na Zahodnem Balkanu, da čim prej uskladijo svojo vizumsko politiko s politiko EU.

Ob robu zasedanja se je minister sestal s hrvaškim kolegom Davorjem Božinovićem. V odkritem pogovoru sta se dogovorila za dodatno okrepitev sodelovanja policij obeh držav v obliki mešanih patrulj, krepitev izravnalnih ukrepov, ki vključujejo tudi za ta namen posebej usposobljene policiste, in z dodatnimi tehničnimi sredstvi. Strinjala sta se, da se morajo države v regiji aktivneje vključiti v upravljanje migracij. Na komisarko za notranje zadeve Ylvo Johansson sta naslovila skupno pobudo, da se Evropska komisija čim hitreje in aktivneje zavzame za sklenitev statusnega sporazuma med Evropsko mejno in obalno stražo (Frontex) in Bosno in Hercegovino. Prav tako sta se dogovorila, da bosta naši ministrstvi v prihodnje enotno in usklajeno delovala v odnosu do Evropske komisije in tretjih držav. Skupaj si namreč prizadevamo, da se vsi akterji aktivno vključijo v izboljšanje razmer v izvornih in tretjih državah na migracijski poti. Minister je izrazil pričakovanje, da se bosta v kratkem sestala tudi generalna direktorja policij obeh držav, da se na operativni ravni dogovorita o nadaljnjem sodelovanju.

Delovno kosilo in popoldanski del zasedanja so ministri namenili sodelovanju z Latinsko Ameriko v boju proti organiziranemu kriminalu in obravnavanju tihotapljenja drog. Na dnevnem redu pa je bilo tudi podaljšanje začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine, kar Slovenija podpira.