Skoči do osrednje vsebine

73. redna seja: Vlada potrdila paket proračunskih dokumentov za leti 2024 in 2025

Vlada je potrdila paket proračunskih dokumentov za leti 2024 in 2025. Prioriteto za naslednji dve leti predstavlja financiranje ukrepov za odpravo posledic letošnjih poplav. V predlogu sprememb proračuna za leto 2024 je načrtovanih 14 milijard evrov prihodkov in 16,2 milijarde evrov odhodkov, za leto 2025 pa je načrtovanih 14,56 milijarde evrov prihodkov in 15,82 milijarde evrov odhodkov.

Vlada potrdila proračuna za leti 2024 in 2025, v ospredju obnova po poplavah

Vlada je na današnji seji potrdila paket proračunskih dokumentov za leti 2024 in 2025. Glavno prioriteto za naslednji dve leti predstavlja financiranje ukrepov za odpravo posledic letošnjih poplav.

Ministrstvo za finance je pri pripravi predloga sprememb državnega proračuna za leto 2024 in predloga proračuna za leto 2025 upoštevalo jesensko gospodarsko napoved Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.

Makroekonomske razmere so še vedno negotove, in sicer zaradi razmer v svetu, povišane inflacije in  zaradi katastrofalnih poplav, ki so avgusta prizadele večji del Slovenije. Za obnovo po poplavah in pomoč prebivalstvu ter gospodarstvu bo glede na prve ocene škode potrebnih več milijard evrov. Sanacija bo zato zahtevala preusmeritev znatnih sredstev znotraj državnega proračuna, saj bo treba sredstva prvenstveno načrtovati za ukrepe, povezane z odpravo posledic poplav. 

Ukrepi za obnovo in pomoč po poplavah bodo podprti tudi z viri iz Mehanizma za okrevanje in odpornost ter evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2021–2027.

V predlogu sprememb državnega proračuna za leto 2024 je načrtovanih 14 milijard evrov prihodkov in 16,2 milijarde evrov odhodkov. Proračunski primanjkljaj bo tako po načrtih znašal 2,2 milijarde evrov oziroma 3,3 odstotka BDP.

V predlogu državnega proračuna za leto 2025 pa je načrtovanih 14,56 milijarde evrov prihodkov in 15,82 milijarde evrov odhodkov. Proračunski primanjkljaj je načrtovan v višini 1,26 milijarde evrov oziroma 1,8 odstotka BDP.

Vlada je določila tudi besedilo predloga Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025. Ta med drugim določa letni dodatek za upokojence za leto 2024. Tistim, ki prejemajo pokojnino v znesku do 650 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 460 evrov, prejemnikom pokojnin od 650,01 evra do 780 evrov pa v višini 320 evrov. Prejemniki pokojnin med 780,01 evra in 920 evrov bodo prejeli 260 evrov dodatka, tisti s pokojnino med 920,01 evra in 1.110 evri pa 210 evrov. Tisti, ki prejemajo pokojnino, višjo od 1.110 evrov, bodo letni dodatek prejeli v višini 150 evrov.

Zakon predvideva tudi, da se v letu 2024 transferi posameznikom in gospodinjstvom ne bodo usklajevali, enako velja tudi za uskladitev skupnega dohodka, olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2024. Uskladitev pokojnin v letu 2024 je določena na način, da se akontacija uskladitve opravi že v januarju 2024.

Z zakonom o izvrševanju proračunov se določa tudi obseg zadolževanja državnega proračuna za prihodnji dve leti, in sicer se ta lahko v letu 2024 zadolži za največ 4,66 milijarde evrov, v letu 2025 pa za 4,35 milijarde evrov. Določa se tudi povprečnina za občine, in sicer v višini 700 evrov za obe leti. Višina povprečnine bo v primeru doseženega dogovora z občinami v Državnem zboru spremenjena z amandmajem.

Vlada je določila tudi dokončen predlog Zaključnega računa proračuna za leto 2022.

Vir: Ministrstvo za finance