Skoči do osrednje vsebine

Na voljo nova sredstva za izboljšanje evropske prometne infrastrukture

Evropska komisija je 26. septembra 2023 objavila razpise Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) za področje prometa v višini 7 milijard evrov. Cilj razpisov je sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k povečanju trajnosti vseevropskega prometnega omrežja TEN-T in doseganju ciljev evropskega zelenega dogovora o zmanjšanju emisij iz prometa za 90 odstotkov do leta 2050.

EU potrebuje učinkovit in povezan multimodalni prometni sistem tako za potnike kot za tovor. To vključuje dostopno, zanesljivo in učinkovito železniško omrežje, izboljšano navigacijo po celinskih plovnih poteh in infrastrukturo v pristaniščih, uravnoteženo povezovanje med načini prevoza ter povečano avtomatizacijo in interoperabilnost za večjo učinkovitost in varnost prometnega omrežja.

Razpisi pokrivajo jedrno in celovito omrežje TEN-T na naslednjih področjih:

  • železnice,
  • celinske plovne poti,
  • pomorska pristanišča in pristanišča na celinskih plovnih poteh,
  • varnost cestnega prometa,
  • železniško-cestni terminali,
  • multimodalne logistične platforme,
  • multimodalna potniška vozlišča,
  • pametne in interoperabilne aplikacije za prevoz,
  • varna in zanesljiva mobilnost,
  • odpornost infrastrukture.

Evropska komisija bo virtualni info dan o razpisih IPE promet za leto 2023 izvedla 10. oktobra 2023.

Več informacij je objavljenih v javni objavi razpisov, kjer so pojasnjeni postopki, ki veljajo za slovenske upravičence. Nacionalna kontaktna točka za IPE promet je Ministrstvo za infrastrukturo. Tudi v letošnjem letu je predviden nacionalni info dan o programu IPE. Za več podrobnosti o tem dogodku sledi.