Skoči do osrednje vsebine

Prejem obvestil glede vodenja evidenc za intervencijo Sheme za podnebje in okolje (SOPO)

Vse, ki so v okviru zbirne vloge 2023 oddali zahtevek vsaj za eno izmed shem SOPO, želimo ponovno opozoriti, da je treba pri shemah SOPO voditi tudi evidence.

Intervencija Sheme za podnebje in okolje (SOPO) je novost v neposrednih plačilih, s katero se želi prispevati k vzpostavitvi ravnotežja med potrebo po pridelavi hrane ter varovanjem podnebja in okolja.

Evidence so o delovnih opravilih (za sheme Ekstenzivno travinje - EKST, Tradicionalna raba travinja - TRT, Naknadni posevki in podsevki - NPP, Ozelenitev ornih površin prek zime - ZEL, Konzervirajoča obdelava tal - KONZ in Ohranjanje biotske raznovrstnosti v trajnih nasadih - BIORAZTN), ali evidenca o mineralnih in organskih gnojilih (za sheme TRT, Gnojenje z organskimi gnojili z majhnimi izpusti v zrak - NIZI, Uporaba le organskih gnojil za zagotavljanje dušika v trajnih nasadih - OGNTN) ali evidenca o fitofarmacevtskih sredstvih - FFS (za shemi ZEL in KONZ). Evidence se lahko kontrolirajo v primeru pregleda na kraju samem. Evidence so dostopne na spletnem mestu Evidence.

Pojasnjujemo tudi, da je SOPO shema enoletna in z njo niste prevzeli večletnih obveznosti, ampak se boste vsako leto ob oddaji zbirne vloge odločili ali boste v shemo vstopili. Morebiten umik iz sheme je možen do 2. novembra 2023.