Skoči do osrednje vsebine

Objavljen javni razpis za razdeljevanje hrane in izvajanje spremljevalnih ukrepov

V Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani ministrstva je bil danes objavljen Javni razpis za izbor dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov - dodatno sofinanciranje zaradi povečanih potreb, kot posledice naravne nesreče.

Predmet javnega razpisa je dodatno sofinanciranje dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v letu 2023 v okviru Operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj zaradi povečanih potreb, kot posledice naravne nesreče.

Ključni cilj dejavnosti je zagotavljati nefinančno pomoč materialno in socialno najbolj ogroženim osebam v Sloveniji v obliki paketov s hrano ter z izvajanjem različnih spremljevalnih ukrepov, ki spodbujajo njihovo socialno vključevanje. Pomoč bo zagotovljena predvsem osebam, prizadetim v nedavnih poplavah in plazovih.

Njihovo upravičenost do pomoči bo ugotavljala partnerska organizacija, ki bo izbrana na tem javnem razpisu. Upravičenost oseb do pomoči se bo ugotavljala bodisi na podlagi predloženih dokazil, iz katerih izhaja socialna in materialna ogroženost oseb, bodisi na podlagi presoje partnerske organizacije, da je oseba v hudi socialni stiski in nujno potrebuje pomoč.