Skoči do osrednje vsebine

V Sloveniji smo upravičeno ponosni na moderno javno zdravje

Področje javnega zdravja je izrazito dinamično, interdisciplinarno in multidisciplinarno področje, ki se izjemno hitro razvija in dobiva vedno večji pomen. Letošnji Cvahtetovi dnevi so posvečeni stoletju organiziranega javnega zdravja na Slovenskem in 70-letnici javnega zdravja na Medicinski fakulteti v Ljubljani.

Generalna direktorica Direktorata za javno zdravje, Vesna Marinko, je danes nagovorila zbrane na Cvahtetovih dnevih z besedami: »V veselje in čast mi je, da vas v imenu Ministrstva za zdravje lahko nagovorim ob  dveh obletnicah, ki sta posvečeni javnemu zdravju,« stoletju organiziranega javnega zdravja na Slovenskem in 70-letnici javnega zdravja na Medicinski fakulteti v Ljubljani.

Področje javnega zdravja je izrazito dinamično, interdisciplinarno in multidisciplinarno področje, ki se izjemno hitro razvija in dobiva vedno večji pomen. Marinkova je pohvalila delo Katedre za javno zdravje, ki izvaja kakovosten pouk javnega zdravja v okviru dodiplomskega in podiplomskega študija. Uspešno tudi sledi novostim na področju razvoja javnozdravstvene stroke v svetu.

»Eno od ključnih spoznanj iz nedavne pandemije covid-19 je, da je potrebno pospešeno vlagati v stroko javnega zdravja in na tem področju zagotavljati dovolj veliko število strokovnjakov«, se je strinjala Marinkova in nadaljevala: »Brez močnih, agilnih in dobro usposobljenih strokovnjakov bomo pri premagovanju bodočih javno-zdravstvenih kriz manj uspešni. Hitre spremembe v okolju so stalnica,  prilagajanje ter odzivanje nanje pa zahteva odlično usposobljene javno-zdravstvenike.  

Za izboljšanje zdravja na populacijski ravni je nujno potreben dober in reden dialog med tistimi, ki se vsak dan srečujejo z bolnimi in zdravimi posamezniki, in tistimi, ki nam je skrb zdravje populacije ali posameznih populacijskih skupin poglavitna«. Poznavanje in razumevanje kompleksnih determinant zdravja družbenega in fizičnega okolja ter njihov vpliv na zdravje ljudi je namreč nujen za specialiste javnega zdravja, enako pomemben pa tudi za zdravnike, ki delujejo v klinični medicini. 

Eden od ključnih izzivov za javnozdravstveno stroko je tudi potreba po učinkoviti preventivi, »saj so kronične bolezni tiste, ki jih dokazano lahko preprečujemo, njihov nastanek in posledice pa prestavimo v kasnejše življenjsko obdobje. Za učinkovit odgovor na takšne zdravstvene izzive je nujno potrebno vlagati v izobraževanje in razvoj«, je še povedala Marinkova.

Na koncu nagovora se je Vesna Marinko zahvalila vsem, »ki ste zaslužni, da smo danes v Sloveniji  lahko upravičeno ponosni na moderno javno zdravje«, in zaželela uspešno ter za izmenjavo izkušenj in praks, pa tudi druženje prijetno popoldne.