Skoči do osrednje vsebine

Delegacija Evropskega organa za delo zaključila uradni obisk v Sloveniji

V torek se je v Ljubljani pričel dvodnevni uradni obisk delegacije Evropskega organa za delo (angleško European Labour Authority – ELA). Obisk je predstavljal priložnost za predstavitev prioritet in aktivnosti ELA ter odprto diskusijo s številnimi državnimi organi in zavodi v Sloveniji.

Uradni obisk predstavnikov ELE.

Uradni obisk predstavnikov ELE.

Obisk delegacije ELA je omogočil tesnejše sodelovanje med Slovenijo in ELO ter izmenjavo izkušenj in dobrih praks na področju mobilnosti delovne sile. Delegacija ELE je predstavila svoje prioritete, hkrati pa je imela priložnost vpogleda v prioritete, izzive in dobre prakse slovenskih državnih organov in zavodov.

Najprej se je ELA delegacija srečala z Luko Mescem, ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in državnim sekretarjem Igorjem Feketijo. Razpravljali so o pogosto spregledanih izzivih na področju prekarnega dela, s posebnim poudarkom na platformnem delu.

Nadaljevanje je bilo namenjeno srečanju s predstavniki slovenskih ministrstev, inšpektoratov ter finančne uprave, kjer so bile obravnavane različne teme, vključno z novo nacionalno zakonodajo o napotenih delavcih in zaposlovanju državljanov tretjih držav, izmenjavi informacij z organi drugih držav članic ter digitalizaciji in uporabi umetne inteligence. Posebna pozornost je bila namenjena sodelovanju slovenskih nadzornih organov v skupnih nadzorih s tujimi izvršilnimi organi.

Delegacija Ele je svoj obisk nadaljevala s srečanjem z Zavodom za zaposlovanje ter z Zavodom za zdravstveno zavarovanje, kjer so obravnavali teme, kot so zaposlovanje državljanov tretjih držav v Sloveniji, migracijske tokove in s tem povezano mobilnost delovne sile v EU, pomembnost informiranja delavcev in delodajalcev, dobre prakse na področju izdaje obrazcev A1 ter možnosti sodelovanja med Ela in slovenskimi zavodi.

V zaključnem delu obiska so se predstavniki ELE srečali s predstavniki delavcev in delodajalcev. S tem so tuji gostje pridobili še boljši vpogled v delovne razmere v Sloveniji.

Uradni obisk delegacije ELA v Sloveniji predstavlja pomembno priložnost za poglobitev sodelovanja med Slovenijo in ELO ter izmenjavo izkušenj in znanj na področju mobilnosti delovne sile. Vključevanje ELE v takšne pogovore prispeva k tesnejšemu sodelovanju med državami članicami in zagotavljanju skladnosti z evropsko zakonodajo na področju dela. Sodelovanje med državnimi organi, zavodi in ELA je ključnega pomena za zagotavljanje pravic delavcev in delodajalcev v Sloveniji ter za učinkovit nadzor nad izvajanjem evropske delovne zakonodaje.

Vršilka dolžnosti glavne inšpektorice Katja Čoh-Kragolnik, je ob tej priložnosti dejala: »Sodelovanje in povezovanje z ELO, z namenom izmenjave informacij in najboljših praks, predstavljata pomemben element našega pristopa k reševanju zahtevnejših mednarodnih primerov. Samo v letošnjem letu smo zaradi pomoči ELE uspešno obravnavali ter rešili številne kompleksnejše primere.«

Državni sekretar Igor Feketija je v uvodu pozdravil mednarodno sodelovanje na področju zagotavljanja spoštovanja delavskih pravic: »Tako inšpektorati posameznih držav članic kot Evropski organ za delo imajo zelo pomembno dvojno vlogo: po eni strani skrbijo za spoštovanje zakonskih in drugih določb, hkrati pa so njihove izkušnje v konkretnih primerih zelo dragocen vir informacij za nosilce politik na tem področju. V času intenzivnih delovnih migracij sta mednarodno sodelovanje in koordinacija posebej pomembna in dvodnevni obisk predstavnikov ELA, med katerim so se poleg z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter z Inšpektoratom Republike Slovenije za delo, sestali tudi s predstavniki Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Finančno upravo Republike Slovenije,  Ministrstva za infrastrukturo, Inšpektorata za infrastrukturo ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje, je koristen za naše nadaljnje sodelovanje tako z ELA kot z inšpektorati drugih držav članic.«